PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Alkoholpolitiske retningslinjer

Kommunen har mulighet til å utarbeide lokale retningslinjer for alkoholpolitikk og hvilke hensyn og avveininger som skal tas ved vurdering av bevillingene

Alkoholpolitiske retningslinjer

Kommunen har mulighet til å utarbeide lokale retningslinjer for alkoholpolitikk og hvilke hensyn og avveininger som skal tas ved vurdering av bevillingene. Eksemepler på slike hensyn kan være antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig, om bevillingssøker og personer med vesentlig innflytelse på virksomhetent er egnet til å ha bevilling.

Aurskog-Høland kommune har vedtatt egne "Retningslinjer for overordnet alkoholpolitikk og alkoholservering i kommunale bygg 2019-2023". Disse kan lastes ned nedenfor;

Ved spørsmål

Kontakt enhetsleder næringsutvikling Thomas Grønnerød

Epost; thomas.gronnerod@ahk.no

Tlf; 930 555 82

Sist endret: 13.03.2024