PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse ikke kan oppsøke helsehjelp og er avhengig av at hjelpen gis i ditt eget hjem for å få dekket grunnleggende pleie- og omsorgsbehov.

Hverdagsrehabilitering er en rehabiliteringsform som tar utgangspunkt i dine ønsker og mål som du opplever som viktige i ditt liv.

Hjelp til selvhjelp

En ny arbeidsform som støtter din mestring og selvhjulpenhet i hverdagen og opprettholdelse av fysisk funksjon slik at du skal kunne klare hverdagsaktiviteter og dagliglivets gjøremål.

 

Hva får du hjelp til?
 • Vi gir deg blant annet hjelp til personlig hygiene, ernæring, medikamenthåndtering og sårbehandling der dette ikke kan utføres andre steder enn i hjemmet.
 • Dessuten gir vi veiledning til økt egenomsorg og betjening av trygghetsalarmer.
 • Vi yter også hjelp i livets siste fase og kan legge til rette for symptomlindring, veiledning, stell og pleie i samarbeid med pårørende, fastlege og sykehus.
 • Vi legger vekt på størst mulig grad av medvirkning fra deg.
 • Vi veileder og legger til rette, slik at du kan klare mest mulig selv og aller helst bli selvhjulpen. Dersom funksjonsnivået ditt endres justerer vi tjenestene.
Vi kan også hjelpe med
 • Personlig stell
 • Nødvendig hjelp til personlig hygiene
 • Dusj (hovedsakelig én gang per uke)
 • Hårvask
 • Tannpuss/munnhygiene
 • Av- og påkledning
 • Toalettbesøk
 • Enkel negleklipping
 • Barbering
 • Forflytning

 

Tidspunkt

Tidspunktet for hjemmebesøk avtales med deg og har et slingringsmonn på maks én time. Ved eventuell forsinkelse vil du få beskjed så snart som mulig. Primærkontakter tildeles når tjenesten starter opp. De har hovedansvaret for å følge deg opp og gi deg tilstrekkelig informasjon.

Hvem kommer til deg

Ansatte i hjemmesykepleien er i hovedsak sykepleiere eller helsefagarbeidere/ hjelpepleiere.

Her arbeider både kvinner og menn, og sammen representerer vi et flerkulturelt mangfold. Vi jobber etter arbeidslister utarbeidet på bakgrunn av adresser, kompetansekrav, ergonomi og arbeidstidsbestemmelser. Du kan derfor ikke selv velge hvem du vil ha som tjenesteutøvere hjemme hos deg.

Ernæring

Ved behov hjelper vi deg med enkle måltider og kostveiledning. Dersom du har behov for det, sørger vi for at du ukentlig får kjøpt middagsmat levert hjem, klar til oppvarming. Maten blir laget på Aurskog Kjøkken.

Legemiddelhåndtering

Vi administrerer medisiner etter legens anvisning dersom du har fått vedtak på dette. Du må skrive under på avtale om legemiddelhåndtering.

Nøkkelfritt system

Hjemmetjenesten benytter elektroniske dørlåser for lettere tilgjengelighet. Du får mer informasjon kommer ved oppkobling.

Avbestilling av besøk

Du må gi beskjed snarest mulig dersom du reiser bort eller av annen årsak ikke kan motta hjemmesykepleien til avtalt tid.

Nærmeste pårørende

Du oppgir hvem som skal være din nærmeste pårørende og hva slags informasjon du tillater og ønsker at denne personen kan få.

Hjelp oss til å gjøre en god jobb for deg!

For at vi skal kunne gjøre en god jobb hos deg er det viktig at du:

 • Har forståelse for at ditt hjem er vår arbeidsplass
 • Har møblert hjemmet ditt slik at det er enkelt for oss å hjelpe deg
 • Har gitt tillatelse til bruk og tilpasning av hjelpemidler som for eksempel elektrisk seng og personløfter
 • Viser hensyn til vårt arbeidsmiljø gjennom å ta ansvar for eventuelle husdyr og ikke utsetter oss for mye tobakksrøyk 
 • Har hensiktsmessig utstyr som flytende håndsåpe, tørkerull, kluter, håndklær, søppelposer tilgjengelig
 • Sørger for at gjester rydder opp etter seg
 • Har legemidler oppbevart trygt, eksempelvis i et låsbart medisinskap
 • Har trygghetsalarmen din på deg, dersom du har det
 • Har god fremkommelighet til der du bor
Betaling

Tjenesten er gratis.

Du kan klage

Dersom vi ikke innfrir, ønsker vi tilbakemelding fra deg.

Klage på tjenesteutførelse rettes til avdelingsleder.

Du kan også klage på vedtak.

Dersom du trenger hjelp til å skrive klage på vedtak kan vi hjelpe til med det.

Klagen sendes til Aurskog-Høland kommune, Tjenestekontoret, 1940 Bjørkelangen, som vurderer saken på nytt og eventuelt tar saken videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Klagefristen er 4 uker.

Annen informasjon

Demenskoordinator gir råd og veiledning samt bistår i forhold til kartlegging og utredning ved mistanke om demens, i samarbeid med fastlege. 

Kreftkoordinator gir råd og veiledning til deg som har fått kreft eller til barn som har pårørende som har fått en kreftsykdom. Koordinator skal være til hjelp i forhold til å kontakte ulike hjelpeinstanser. Hjemmetjenestedistriktene har i tillegg egne kreft- og palliasjonskontakter.

Kontakt

Hjemmetjenesten Aurskog

Telefon: 67 20 51 00 / 67 20 50 60

Hjemmetjenesten Bjørkelangen

Telefon: 67 20 50 00 / 67 20 50 44

Hjemmetjenesten Hemnes

Telefon: 67 20 51 32 / 67 20 51 33

Hjemmetjenesten Rømskog

Telefon: 98 26 76 55

 

Tjenester til hjemmeboende

Thore Ottershagen

Telefon: 63 85 25 00

E-post: thore.ottershagen@ahk.no

Postadresse: Rådhusveien 3,1940 BJØRKELANGEN

 

Søknadsskjema:

Her finner du søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester:

Skjemaer og gebyrer

Sist endret: 11.01.2023