PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hjelp til å håndtere demens

Kommunens demenskoordinator skal sikre gode og verdige tjenestetilbud for personer med demens og deres pårørende.

Demensplan 2020

Demensplan 2020 er regjeringens plan og tiltak for å bedre det kommunale helse- og omsorgstjenestetilbudet til perosenr med demens og deres pårørende. 

Demensplanen skal sikre gode og verdige tjenestetilbud for personer med demens og deres pårørende.

Hva gjør vi

Satsingsområdene er å øke kapasiteten og heve kvaliteten i dagaktivitetstilbud, øke kunnskap og kompetanse, fagutvikling og forskning - og videre utbygging av tilrettelagte botilbud for personer med demens.

I tillegg vil pårørendearbeid være sentralt.

 

Kontakt

Demenskoordinator Gunn Lisbeth Syvertsen

Tlf: 901 80 046

E-post: gunn.lisbeth.syvertsen@ahk.no

Besøksadresse:

Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Sist endret: 10.03.2020