PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Helsehuset

Helsehuset ligger i Parkveien 2 på Bjørkelangen. Her finner du en rekke helsetjenester til kommunens innbyggere.

Helsehuset

Besøksadresse:

Parkveien 2
1940 Bjørkelangen

Telefon: 67 20 51 40

 

Å samle ulike helsetjenester under samme tak, gjør det enklere å samarbeide på tvers av tjenester.

KAD: Kommunale akutte døgnplasser

Kommunale, akutte døgnplasser (KAD) er et tilbud til pasienter med akutt oppstått sykdom eller skade, somatisk, psykisk eller rusrelatert, som er i behov av kortvarig observasjon og behandling.

Det er fastlege eller legevaktslege som tar beslutning om innleggelse på KAD.

Vi har fire ”øyeblikkelig hjelp”-plasser.

Sengeplassene er i Helsehuset og bemannes av lege og sykepleier.

Avdelingen har et tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

 

Kontakt

Adresse: Helsehuset 1. etasje, Parkveien 2, 1940 Bjørkelangen Telefon: 67 20 51 40

Lenker:

Fysioterapi

Ergoterapi

Psykisk helse

Legevakten

Helsestasjonen

Døgnplasser akutt (KAD)

Sist endret: 11.02.2020