PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Boligkontoret

Boligkontoret har ansvaret for kommunale utleieboliger, boliger til flyktninger, omsorgsboliger og boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 

Boligkontoret tar imot alle henvendelser om boliger og skal drive boligforvaltning. Det gjelder alle både Aurskog-Høland sin egne utleiebolig og de innleide boligene

– Hvis du har kommet i en vanskelig situasjon og trenger råd, veiledning eller bistand med et sted å bo, kan boligkontoret hjelpe deg. Det finnes ulike typer ordninger som kan være aktuelle, forklarer Engh.  

Boligkontoret nå gått fra stempel og papir til digitalisering. 

Dette gjør boligkontoret 

  • Behandler søknader om kommunal bolig 
  • Veileder søkere og leietakere 
  • Utarbeider husleiekontrakter 
  • Inn og utflytting av leietakere 
  • Oppfølging av leieforhold 
  • Oppfølging og koordinering av innvendig vedlikehold 
  • Brannsikkerhet i boliger 
  • Anskaffer flere utleie boliger  
  • Kjøp og salg av boliger    

Boligkontoret har telefonnummer 63 85 25 20. Den er åpen mandag til fredag, mellom klokka 10.00- 14.00.  

E-postadressen er Boligkontoret@ahk.no    

Sist endret: 13.02.2024