PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunal bolig

Hvis du ikke kan skaffe deg et sted å bo på grunn av dårlig økonomi, helse eller sosiale problemer, kan du søke om kommunal bolig. Kommunal bolig leier du vanligvis for tre år. Du kan søke om leie lenger dersom du fortsatt har behov. Du kan søke om bostøtte fra Husbanken for å dekke deler av husleien.

Hva er kommunal bolig

Kommunal bolig er i utgangspunktet et midlertidig tilbud om å leie en bolig fra Aurskog-Høland kommune. Du leier vanligvis for tre år, men kan søke om leie lenger hvis du fortsatt har behov for det.

Boligene er et av mange virkemidler vi har, for å hjelpe deg som har store problemer med å skaffe deg bolig selv.

Vi har ulike typer boliger:

 • Ordinære boliger uten spesielle tilpasninger
 • Boliger tilrettelagt for bevegelseshemmede
 • Boliger med bemanning
 • Omsorgsboliger
Hvem kan søke om kommunal bolig?

Du må være uten egnet bolig og ikke i stand til å skaffe deg bolig selv, eller med hjelp fra andre. Det må være økonomiske, helsemessige eller sosial:

 • Du må ha lovlig opphold i Norge.
 • Du må være over 18 år. 
 • Du må ha bodd i Aurskog-Høland i minst to år.
Hva koster det?

Aurskog-Høland kommune har husleie som er nesten lik markedsleie.

Hvordan søker jeg om kommunal bolig

Du må fylle ut et eget søknadsskjema og legge ved opplysninger om økonomien din. Du må også legge ved helseopplysninger som viser hvorfor du ikke kan skaffe deg bolig selv.

Søknadsskjema for å få kommunal bolig finner du her: Kommunal bolig - søknad - ahk (skjema.no)

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Saken blir behandlet på boligkontoret. De tar kontakt med deg, normalt  innen 4 uker. Fyller du ikke vilkårene, vil du få avslag. Dersom du får søknaden innvilget, kan det ta tid før du for tildelt bolig, da vi har et begrenset antall boliger.

Dersom du takker du nei til tilbudet om bolig, kan du ikke regne med å få et nytt tilbud. Vi gir normalt kun ett tilbud.

Hva skjer når jeg har fått tildelt en bolig?

Du vil bli kontaktet av boligkontoret når vi har en egnet bolig ledig for deg. Har du verge eller primærkontakt i kommunen, vil de også bli orientert. Du får da informasjon om leieobjekt og husleie. Hvor stor bolig du får tildelt avhenger av din husstands størrelse og boligbehov.

Når boligen er klar for innflytting vil du få avtalt tidspunkt for å skrive kontrakt og få nøkler. Sammen går dere igjennom punktene i husleiekontrakten, husordensreglene og andre relevante dokumenter. 

Hvordan kan du skaffe deg bolig selv?

Kommunen har ikke plikt å skaffe bolig til deg. Vi forventer at du har prøvd å skaffe bolig selv før du får bistand fra kommunene til dette.
Står du i fare for å miste nåværende bolig, må du umiddelbart prøve å finne alternativt bosted. Hvis du har et akutt boligbehov må du oppsøke NAV. De kan bistå med midlertidig husvære.

Her er noen ting du kan gjøre for å skaffe bolig selv:

 • søke på finn.no og lignende nettsteder
 • se på annonser i lokalavisen
 • søke i andre og nærliggende kommuner
 • sette inn annonse i avisen, på finn.no, eller i butikker og lignende
 • gå på visninger

Mer informasjon til deg som leier kommunal bolig finner du her: For deg som leier kommunal bolig.

Sist endret: 26.10.2023