PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bråte skole

Bråte skole er en 1-10 skole på Hemnes.

Skolen har 354 elever totalt, 191 på u-trinn og 163 på b-trinn. Elevene på Bråte skole kommer fra Hemnes (1.-10.trinn) og Løken (8.-10.trinn).

Kontakt oss

Besøksadresse: 

Bråtevangveien 2, 1970 Hemnes.

Telefon: 67 20 58 40 - E-post: brate.skole@ahk.no

 

Rektor

Kai Vidar Olufsen

E-post: kai.vidar.olufsen@ahk.no  - Telefon: 67 20 58 45

Undervisningsinspektør u-trinn

Rune Natrud

E-post: rune.natrud@ahk.no - Telefon: 67 20 58 44

Undervisningsinspektør b-trinn

Trude Krogh

E-post: trude.krogh@ahk.no - Telefon: 67 20 58 47  

SFO Fagansvarlig

Irene Sogn Torp

E-post: irene.sogn.torp@ahk.no - Telefon: 67 20 58 60 
Mobil sfo: 48 04 68 08

FINN ANSATTE

FAU

Alle foreldre/ foresatte ved skolen er en del av foreldrerådet. Det er dette som møtes en gang i året, på årsmøtet i FAU. FAU består av representanter fra foreldrerådet. Ved Bråte skole har vi bestemt at hvert klassetrinn representeres med en forelder på barnetrinnet og i 10.trinn, mens 8. og 9. trinn har to representanter, hhv. fra tidligere Løken-elever og Bråte-elever.

FAU står for Foreldrerådets ArbeidsUtvalg. Mandatet til FAU er å sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. Vi har jevnlige møter, med møtehyppighet på 4 – 6 ukers mellomrom. Rektor deltar også på deler av møtene for å sikre direkte kommunikasjon og informasjon mellom skole og hjem.

FAU kan jobbe med mye forskjellig, her følger noen eksempler:

 • Diskutere saker som tas opp i kommunen eller skal opp i samarbeidsutvalg, elevråd eller foreldremøtene
 • Medvirke aktivt i vurdering av skolen og utviklingsarbeid i skolen
 • Planlegging og oppfølging for å fjerne mobbing
 • Sosiale tiltak for elevene
 • Arbeid med fysisk skolemiljø
 • Jobbe med samarbeidsrutiner mellom hjem og skole
 • Kurs/ informasjon til foreldre
 • Samarbeid med elevrådet, personalet, foreldrekontaktene og andre foreldre.
 • Kvalitetssikring av overgang mellom småskole, mellomtrinn og ungdomstrinn

Enkeltsaker diskuteres ikke i FAU.

Bråte FAU har flere faste «oppdrag» de har ansvar for gjennom året, her nevnes noen:

 • Gjennomføre årsmøte i foreldrerådet
 • Arrangementer:
  • Luciaball og juleavslutninger i desember
  • 17.mai
  • Avslutning for 7. og 10.trinn

For at FAU skal fungere så godt som mulig, er representantene avhengige av innspill og saker fra klassekontakter og foresatte. Referat fra FAU-møtene distribueres til alle foresatte, les disse, og kom gjerne med innspill og tilbakemeldinger!

FAU Bråte skole har egne vedtekter som ble vedtatt siste gang på årsmøtet i 2019.

Hvis du vil lese mer om hva FAU kan jobbe med og bidra til, finner du en informasjonsbrosjyre på FUG.no (foreldreutvalget for grunnopplæringen) som heter «Medlem av FAU».

FAU-medlemmer

For skoleåret 2020/2021 har FAU Bråte skole følgende sammensetning:

 1. klasse Sonja Grepperud (sekretær), tlf 97767499
 2. klasse Jahn Arvid Svendsen, tlf 97517792
 3. klasse Jørn Clemet Daltorp, tlf 97027105
 4. klasse Silje Bakke, tlf. 97078277
 5. klasse Lina Frøise Lorentzen (leder), tlf. 99001569
 6. klasse Hege Lise Paulsen, tlf 90599691
 7. klasse Flemming Magnæs, tlf. 90879558
 8. klasse Bjørg Tønsberg (kasserer), tlf. 99107838
  Renate Antonsen Johnsen, tlf. 92023196
 9. klasse Øivind Heyerdahl (nestleder), tlf. 91706385
  Jeanette Ekre Jørgensen, tlf. 98605749
 10. klasse Kjellaug Johansen, tlf. 98220527

Vedtekter FAU

Vedtekter FAU Bråte skole.png

Kommunikasjon

Fravær meldes via IST

Annet via SMS til lærerne

 

Undervisningstid

Skoledagens inndeling

Skoleruta

Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd:

                                       Bjorkelangen_skole_2.jpg

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

SKOLELYST

KANTINEKORTET

Sist endret: 14.01.2021