PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bjørkelangen skole

Bjørkelangen skole er en 1-10 skole, preget av trivsel og samarbeid på tvers av trinn og hovedtrinn.

.

Bjørkelangen skole er en ny og moderne skole med 577 elever. På SFO går det ca 140 barn. Totalt har skolen 83 ansatte. 

Kontakt oss

Skolen/SFO

Haldenveien 123, 1940 Bjørkelangen.

Postadresse: Postmottak, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

E-post: bjorkelangen.skole@ahk.no 

Telefon:

        Skole  67 20 54 00

        SFO    67 29 54 33 / 910 04 907 (1 etg)/ 900 49 818 (2 etg)

Administrasjonen

Rektor - Anne-Gry Enger 

E-post: Anne.gry.enger@ahk.no - Telefon 67 20 54 05

 

Assisterende rektor - Anders Gaarder  

E-post: anders.gaarder@ahk.no - Telefon 67 20 54 06

 

Inspektør 5. -7. trinn - Hilde Høgne  

E-post: hilde.hogne@ahk.no - telefon 67 20 54 08

 

Inspektører 1. - 4. trinn - Marit Reiholm-Hoel

E-post: marit.reiholm-hoel@ahk.no   - telefon 67 20 54 09

 

Fagansvarlig SFO - Anita Rønaas

E-post: anita.ronaas@ahk.no - telefon 67 20 54 67

Alle ansatte

Søk Bjørkelangen skole

 

Kommunikasjon

Aurskog-Høland bruker programmet IST i kommunikasjon med foresatte. Brukerguide

Melde fravær

Andre beskjeder sendes via SMS til lærerne på tlf 59 44 70 11. Start meldingen med kontaktlærerens kode

Koden finner du her

 

Undervisningstid

Skoleruta

Skoledagens inndeling og plan

                                       Bjorkelangen_skole_2.jpg

Profil, mål og verdier

Skolens profil                 

Skolens profil


Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing

Aurskog-Høland kommune har også en overordnet Handlingsplan mot mobbing.

 

Foreldreskriv og informasjon
 
 
 
 
 
 
Skolemelk - et tilbud til elevene på 1. - 7. trinn
 
Nedenforstående skriv må også sees i sammenheng med skjemaet "Bekreftelser/Tillatelser" som blir delt ut til alle elevene i 1., 5. og 8. trinn og nye elever. Må leses før "Bekreftelser/Tillatelser" signeres
 
Regler for orden og oppførsel

Link til dokument

Se også Forskrift om ordensreglement for skolene i Aurskog-Høland kommune

 

Ulykkesforsikring for barn og ungdom

Link til dokument

 

Informasjon om bruk av PC, nettbrett og internett for skolene i A-H

Link til dokument

 

Bruk av elevbilder

 

IST - ajourføring av kontaktinfo

 

Svarskjema Bekreftelser/Tillatelser

Kan skrives ut hvis du har mistet det du fikk utdelt av skolen.

 

 

SFO

IST direkte

 

Velkommen høsten 2020/2021

 

Årsplan 2020/2021

Profil

 

Råd og utvalg

Her vil det etterhvert komme oversikt over hvem som sitter i de ulike råd og utvalg ved skolen

Elevråd

Klassekontakter

FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg

SMU - skolemiljøutvalget

 

Rådgiverens hjørne på ungdomstrinnet

Her legger Rådgiver Liv Ø Halvorsrud ut nyttig info i forbindelse med overgangen mellom grunnskolen og videregående skole.

Søknadsfrist Videregående opplæring - 1. mars.

Eleven søker plass gjennom  Vigo

 

 

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

Sist endret: 18.11.2020