PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aursmoen skole

Aursmoen skole er en 1-10 skole som ligger landlig til med skogen som nærmeste nabo.

Aursmoen skole har over 630 elever og 160 barn på SFO. Totalt har skolen 50 lærere. 

Kontakt oss

Skolens e-post

postmottak@ahk.no

Rektor

Grazyna Saxegaard - Grazyna.Shumel.Saxegaard@ahk.no

Assisterende rektor

Gunn Holsten Leren - gunn.holsten.leren@ahk.no

Barnetrinnet

Telefon: 67 20 52 40

Inspektør b-trinn

Camilla Delphin - camilla.delphin@ahk.no

Sekretær b-trinn

Kari Merete Melby - kari.merete.melby@ahk.no / aursmoen.bskole@ahk.no

SFO

Telefon: 468 45 556

Fagansvarlig SFO 

Ellen Kringberg - ellen.kringberg@ahk.no

Ungdomstrinnet

Telefon: 67 20 52 00

Inspektør u-trinn 

Ingun Seines Lunde Hågensen - ingun.seines.lunde.hagensen@ahk.no

Inspektør u-trinn 

Silje Willumsen - silje.willumsen@ahk.no

Sekretær u-trinn

Heidi Johansen Rygnestad - heidi.johansen.rygnestad@ahk.no

FAU

Foreldrenes Arbeidsutvalg representerer alle foreldrene ved skolen. FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.

 

Styret i FAU for skoleåret 2020/2021:

Anette Høilund – leder: anettehoilund@hotmail.com

Kari Aasberg Bradley – sekretær: kaasberg@gmail.com

Heidi Cecilie Gilje – kasserer: hgilje@gmail.com

Møtereferater FAU skoleåret 2020/2021 

Informasjon og dokumenter til årsmøtet i FAU høsten 2020

 

SKOLERUTA

IST SKOLE

IST SFO

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

                                       Bjorkelangen_skole_2.jpg

Korona

Infoskriv om rødt nivå til foresatte u.trinnet (sendt 04.01.2021)Tiltaksplan ved utbrudd av Covid-19 i skole og barnehage ved Rødt nivå

 

Aktuelt

Julehilsen (trykk på bildet)


Skoledagens inndeling og plan

Barnetrinnet:

1. time kl. 08.40-09.10
2. time kl. 09.10-10.10
Friminutt kl. 10.10-10.25
3. time kl. 10.25-11.25
Matpause kl. 11.25-11.45
Store fri kl. 11.45-12.15
4. time kl. 12.15-13.15
Friminutt kl. 13.15-13.30
5. time kl. 13.30-14.30

 

Ungdomstrinnet - Mandag, onsdag, torsdag, fredag:

1. økt kl. 08.35-09.35
Friminutt kl. 09.35-09.45
2. økt kl. 09.45-10.45
Friminutt kl. 10.45-10.55
3. økt kl. 10.55-11.40
Store fri kl. 11.40-12.20
4. økt kl. 12.20-13.20
Friminutt kl. 13.20-13.30
5. økt kl. 13.30-14.30


Tirsdag

1. økt kl. 08.35-10.05
Friminutt kl. 10.05-10.15
3. økt kl. 10.15-11.45
Store fri kl. 11.45-12.15
4. økt kl. 12.15-13.15

 

Gjeldende start- og sluttider:

Gjeldende start- og sluttider Aursmoen skole.png

Informasjon om skolen

Aursmoen skole ligger i landlige omgivelser. Den er delt i to bygningsmasser, ungdomstrinn og barnetrinn, som ligger cirka 400 meter fra hverandre. Skolen er oppgradert betydelig i løpet av de tre siste årene, har store, fine uteområder med mange aktivitetsmuligheter. Mellom hovedtrinnene har idrettslaget egen idrettshall, kunstgressbane, gressbane, skøytebane og start på lysløype som skolen kan benytte seg av.

Profil, mål og verdier

Skolens visjon: Rom for alle - blikk for den enkelte

Aursmoen skole jobber for å styrke læringsresultater og utvikle samarbeid mellom skole og hjem for å bedre elevmiljøet. Skolen legger opp til tilpasset opplæring på en slik måte at hver enkelt elev stimuleres til høyest mulig måloppnåelse.

På vår skole har vi som mål at elevene utvikler sine evner og positive egenskaper maksimalt, og at elevene tilegner seg kunnskaper og ferdigheter i et godt læringsmiljø. Vi streber etter at alle elevene skal oppleve kontinuerlig mestring i sitt arbeid, og ha gode relasjoner til voksne og medelever i skolesamfunnet.

Skolens prioriterte områder

  • Heve personalets kompetanse i "Vurdering for læring".
  • Integrere grunnleggende ferdigheter i regning, lesing og skriving, samt bruk av digital kompetanse i alle fag.
  • Klasseledelse: Støttende relasjoner, struktur, regler og rutiner, etablering av god læringskultur og læringsfelleskap med tydelige forventninger og motiverte elever.
Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing

Les mer om vår overordende handlingsplan mot mobbing her.

Last ned handlingsplan mot krenkende adferd:

Handlingsplan mot krenkende adferd Aursmoen skole.png

Melding om krenkende adferd:

Melding om krenkende adferd.png

Klage på vedtak om psykososialt miljø:

Klage på vedtak om psykososialt miljø.png

Skolens ordensreglement

orden og oppførselsreglement.png

Råd og utvalg

Her kommer det snart informasjon!

Diverse foreldreskriv

Felles holdninger og rutiner (b-trinnet)

Felles holdninger og rutiner (b-trinn) info foresatte.png

Valgfag/Språkfag for skoleåret 2019/2020:

Valgfag_Språkfag for skoleåret 2019_2020.png

Sist endret: 04.01.2021