PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lokale koronaregler 2. februar

Aurskog-Høland kommune sin lokal koronaforskrift finner du her.

De lokale koronareglene kommer i tillegg til de generelle nasjonale koronareglene. Der nasjonale anbefalinger og regler er strengere, skal de nasjonale følges. Der de kommunale reglene er strengere, skal de lokale følges. 

Dette gjelder i vår kommune:

Kollektivreiser og taxi

  • Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.
  • Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.
  • Passasjerer i taxi skal bruke munnbind. Det samme gjelder sjåfør når det er passasjerer i taxien.
  • Plikten til å bruke munnbind i taxi og kollektivtransport gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder heller ikke grunnskoleelever under skoleskyss i taxi og kollektivtransport. Det samme gjelder personer med nedsatt funksjonsevne.

Serverings- og skjenkesteder

Aurskog-Høland kommune følger nasjonal covid-19 forskrift på dette området.

Private sammenkomster

Aurskog-Høland kommune følger nasjonal covid-19 forskrift på dette området.

Arrangementer

Aurskog-Høland kommune følger nasjonal covid-19 forskrift på dette området.

Hjemmekontor

Alle arbeidsgivere i kommunen anbefales om å tilrettelegge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Fritidsaktiviteter

  • Treningssentrene kan kun holde åpent for innbyggere med bostedsadresse i kommunen. Treningssentre som holder åpent, skal til enhver tid sørge for at de besøkende opprettholder en avstand på to meter.
  • Bjørkebadet kan kun holde åpent for innbyggere med bostedsadresse i kommunen. Driften skal være dimensjonert slik at alle besøkende kan holde 1 meters avstand i garderober og andre fellesarealer.
  • Spille- og bingohaller som drives med godkjennelse fra Lotteritilsynet kan kun holde åpent for innbyggere med bostedsadresse i kommunen. 
  • Biblioteker kan ha åpent for publikumsbesøk, men skal holdes stengt for øvrige aktiviteter.

Begrensning av aktivitet i butikker og kjøpesentre

For butikker, kjøpesentre og lignende anbefales det at det ikke er flere til stede i lokalet enn at det kan holdes to meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet.

Sist endret: 04.02.2021