PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Verdens mest spennende jobb – er du vår nye lærer?

Aurskog-Høland kommune trenger gode lærere i laget rundt elevene. Fra høsten 2024 har vi ledig både faste stillinger og vikariater av ulik størrelse. Vi har behov for både kontaktlærere og faglærere.

Viktige satsningsområder for skolene i kommunen er:

 • god ordinær opplæring og inkluderende praksis
 • systematisk arbeid med bedring av faglige resultater med særlig fokus på matematikk/ regning
 • systematisk arbeid med læringsmiljø og klasseledelse
 • godt foreldresamarbeid 

Vi kan tilby:

 • utvidet kontaktlærertillegg
 • nettverk for nyutdannede
 • deltakelse i utviklingsarbeid der elevenes læringsmiljø og læringsutbytte står i sentrum
 • tilrettelegging for kompetanseutvikling og videreutdanning
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer 

Vi ønsker oss lærere:

 • som har godkjent undervisningskompetanse for grunnskolen
 • som er gode og tydelige klasseledere
 • med stort engasjement og arbeidsglede
 • som har lyst og evne til å bidra i vårt profesjonsfellesskap

Fra høsten 2024 har vi behov for grunnskolelærere innenfor de fleste fagene, men vi trenger også spesifikt lærere med kompetanse innenfor:

 • Språkfag
 • Spesialpedagogikk
 • Norsk som andrespråk
 • Tegnspråk som en del av fagkretsen 
 • Musikk
 • Digital kompetanse

Vi har behov for lærere på alle trinn. 

Lenke til stillingsannonsen finner du her: Aurskog-Høland kommune - Lærerstillinger (easycruit.com) Søknadsfrist 13. februar.

Sist endret: 06.02.2024