PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Test av nødvarsel: Høy lyd på mobilen din

Klokken 12 onsdag 10. januar 2024 testes Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge, i en felles nasjonal varslingsprøve. Hvem får varselet, hvorfor tester vi, og hva gjør du hvis du ikke vil motta testen? Alt du trenger å vite om det nye systemet finner du her.

Varslingsprøven 10. januar gjøres over hele landet, rundt klokken 12. Da sender politiet ut test av Nødvarsel på mobil, og Sivilforsvaret tester tyfonene med signalet «Viktig melding – søk informasjon». Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler.

Nødvarsel på mobil testes til hele befolkningen både for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et Nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal. I en reell situasjon inneholder et nødvarsel informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Dette skjer når Nødvarsel testes

 • Testen utløses mellom kl. 11.55 og 12.10 den 10. januar 2024.
 • Når du mottar testen vibrerer telefonen og spiller av en høy, sireneaktig lyd i cirka 10 sekunder.
 • En tekst på norsk og engelsk dukker opp på skjermen. I teksten står det at dette bare er er test.
 • Varselet kan «dras» vekk eller fjernes ved å trykke «ok» (Dette avhenger av hvilken type telefon og operativsystem man har).

Hvem får testen?

 • Testen går ut over mobilnettet i hele landet. Alle alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner og enheter som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G/5G kan motta testen.
 • Husk å oppdatere telefonen din, slik at du har den nyeste programvaren fra operatøren din. Hvis du ikke har en oppdatert telefon kan det hende du ikke mottar testen.
 • Mer informasjon om hvilke enheter som kan motta Nødvarsel finner du her
 • Dersom du ikke ønsker å motta testen, må du sette telefonen i flymodus eller skru den helt av i god tid før og etter klokken 12 den 10. januar. Lydløs, lav lyd, dempet varsling og liknende blir overstyrt.
Hva er nødvarsel?

Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen på mobiltelefonen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. I fredstid er det alltid og kun politiet som sender ut varselet. I krig kan Sivilforsvaret også være avsender. Nødvarsel er et supplement til de kanalene som allerede brukes for å varsle
befolkningen – altså et tillegg til tyfonvarslingen og til politiets etablerte varslingsrutiner.

Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva man bør gjøre for å beskytte seg selv. Nødvarsel sendes via mobilnettene og ut til alle mobiltelefoner i et definert område. Dette betyr at både norske og utenlandske mobiltelefoner som befinner seg i området, vil motta varselet, enten på norsk eller engelsk.

Varselet mottas og vises på alle mobiltelefoner som er

 • skrudd på
 • koblet til mobilnettet (4G/5G)
 • oppdatert med nødvendig programvare

Det er ikke nødvendig å melde seg på, registrere seg eller på annen måte gjøre noe for å motta Nødvarsel. Teknologien er innebygget i de fleste moderne mobiltelefoner, og må bare aktiveres. Det skjer automatisk når man oppdaterer til nyere programvareversjoner av Android og iOS.

Hva skal Nødvarsel brukes til?
 • Nødvarsel brukes til å varsle om akutte og alvorlige hendelser som gjelder store deler av landet. Det kan være radioaktivt utslipp, alvorlig terror eller andre ulykkes- og katastrofesituasjoner hvor befolkningen må varsles raskt. 
 • Kriteriene for å sende ut et nødvarsel er de samme på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå: akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse.
 • Det er ikke mulig å reservere seg mot å få nødvarsler. Dette betyr at «alle» som har en mobiltelefon, også barn, unge og sårbare grupper, kan motta slike varsler. Derfor er det også viktig å nå ut med informasjon.
 • Løsningen erstatter ikke andre myndigheters kanaler for informasjon til innbyggerne, for eksempel sms, e-post, nettsider, mm.

Mer informasjon

Det er politiet som sender ut test av Nødvarsel på mobil. Sivilforsvaret tester samtidig tyfonene med signalet «Viktig melding – søk informasjon». Signalet består av tre serier med tuting med ett minutts opphold mellom seriene. Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon. Informasjon om hva som skjer, og hvordan du skal forholde deg blir gitt gjennom ulike media, for eksempel radio, TV, myndighetenes nettsider og sosiale medier. 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 09.01.2024