PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vanningsrestriksjoner for stort sett hele kommunen

Som følge av langvarig tørt vær innføres det vanningsrestriksjoner på Store Langsjø vannverk og vanningsforbud på Syltomtjern vannverk.

Store Langsjø og Store Langsjø vannverk. FOTO: Kenneth Halvorsen Ruud 

Syltomtjern har hatt hagevanningsrestriksjon siden 31.05.21, nå er det fra 02.07.21 satt inn vanningsforbud. Det vil si at vanning skal skje kun fra kanne eller bøtte.

Det er også innført vanningsrestriksjon for Store Langsjø vannverk fra og med 30.06.21. 

Vanningsrestriksjonen og vanningsforbudet gjelder stort sett alle, bortsett fra dem som får vann fra private vannverk.

Vanningsrestriksjon innebærer forbud mot vanning med spreder/slange. Vanning med håndholdtslange med påmontert spredemunstykke innenfor gitte tidspunkt og vanning fra kanne er tillatt. Vanningsrestriksjonene gjelder inntil annen beskjed gis. 

Vanningsforbud innebærer at det kun kan vannes med kanne. Det kan ikke vannes med spreder/slange, heller ikke håndholdt slange med påmontert spredemunnstykke. Vi håper vanningsforbudet ikke vil være nødvendig å opprettholde i alt for mange dager. Vanningsforbudet gjelder inntil annen beskjed gis.

TØRKE: Slik så det ut ved inntakshuset ved Store Langsjø sommeren 2018. Den sommeren var det ekstremt varmt og vannstanden sank betraktelig.

Syltomtjern vannverk 

Syltomtjern vannverk henter råvann fra 6 grunnvannsbrønner rundt Damtjern. Når det er tørt over lengre tid slik som det har vært nå merkes det godt at vanntilsiget til brønnene er lavere enn vanlig. Dette i kombinasjon med lite nedbør i sikte, høyt forbruk som følge av hagevanning og vannlek medfører det at vanningsrestriksjoner må innføres. Vi ser nå at brønnene ikke rekker å fylle seg opp og får ikke den hviletiden de trenger.  Med det høye forbruket av vann vi har sett i det siste vil det gå utover kapasiteten. Defor ser vi oss nødt å innføre vanningsforbud. Det innebærer at det nå er forbudt å vanne med spreder/slange og håndholdt slange. Kun vanning med kanne eller bøtte er nå tillatt. 

Store Langsjø vannverk 

Store Langsjø vannverk henter råvann fra Store Langsjø og det merkes godt også her at det har vært tørt. Det er heller ikke meldt nedbør av betydning fremover. Vannlekkasjen like nord for Bjørkelangen i slutten av juni er også med på at vannstanden synker. Lav vannstand sammen med lite nedbør i sikte og høyt forbruk, som følge av hagevanning og vannlek, fører til at vanningsrestriksjoner innføres også for dette vannverket. Restriksjonene innebærer forbud mot vanning med spreder/slange. Vanning med håndholdtslange med påmontert spredemunnstykke er tillatt mellom 18.00 og 21.00, og vanning med kanne. 

Kapasitet og vannforbruk 

Ved normalt forbruk er du som abonnent sikret en god vannforsyning med tilfredsstillende trykk. Kommunenes vannforsyningssystem er imidlertid ikke dimensjonert for at alle skal kunne vanne samtidig. Når vannforbruket øker så reduseres trykket i ledningsnettet. Dette er årsaken til at høyereliggende områder opplever lavt trykk, eller blir uten vann, ved lekkasje. Den samme situasjonen vil oppstå dersom alle vanner samtidig – ledningene er rett og slett ikke dimensjonert for et så høyt forbruk. Dette er også en av årsakene til at det nå innføres vanningsrestriksjoner. Syltomtjern vannverk har flere brønner som trenger hviletid for å kunne fylle seg opp, med det høye forbruket av vann i det siste har ikke brønnene fått den hviletiden de trenger. Dette er årsaken til at det først ble satt inn vanningsrestriksjoner. Dette hadde ikke den effekten vi håpet og vi er nå nødt til å sette inn vanningsforbud. 

Råd om hagevanning 

VANN BLOMSTER: Prioriter å vann blomstene og busker. Plenen er ofte robust og tåler gjerne litt mer om den klippes høyere.

Informasjon om riktig vanning som kan føre til et fornuftig forbruk, og samtidig gi plantene bedre livsvilkår. Gode råd om hagevanning: 

  • Plenen din er robust og tåler tørke. Du bør prioritere blomster og busker.  
  • Pass på at utendørs kraner ikke står og lekker.  
  • Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned. Da tåler det bedre sol og tørke og blir ikke så fort tørt/brunt.  
  • Vann i overskyet vær og gjerne under eller etter et regnvær. (De fleste regnskyll om sommeren gir ikke nok vann til ei rotbløyte). Ei rotbløyte vil si 2-3 cm vann. 
  • Andre vannkrevende aktiviteter som bilvask, vask av husfasader og lignede bør ikke gjøres i utrengsmål. Innrett arbeidet på en måte som krever minst mulig vannforbruk. 

Eksempel på vannforbruk på en familie på 4 

En familie på 4 bruker i gjennomsnitt ca 500-600 liter vann pr døgn. Dersom du har en hagespreder med normalt trykk i 3-4 timer tilsvarer dette et vannforbruk på 2500-3000 liter, altså 4-5 ganger normalt husholdningsforbruk. 

Store Langsjø og Store Langsjø vannverk. Tatt av Kenneth Halvorsen Ruud 

Forfatter: Kjersti Hjerpeton Karlstad

Sist endret: 02.07.2021