PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

stemmerurne

Valg 2023 - mottatte listeforslag

Det skal velges 35 representanter til kommunestyrevalget i Aurskog-Høland kommune. Fristen for å levere listeforslag til valget gikk ut fredag 31. mars klokka 12. I Aurskog-Høland har vi mottatt ni forslag.

Foto: Tore Fjeld.

Valgloven bestemmer at listeforslagene skal legges ut til ettersyn. Mottatte listeforslag finner du her:  

Lenke Rødt - listeforslag

Lenke Senterpartiet - listeforslag

Lenke Fremskrittspartiet - listeforslag

Lenke Arbeiderpartiet - listeforslag

Lenke Høyre - listeforslag

Lenke Miljøpartiet De Grønne - listeforslag

Lenke Kristelig Folkeparti - listeforslag

Lenke Venstre - listeforslag

Lenke Sosialistisk Venstreparti - listeforslag

Frist for å trekke et listeforslag var 20. april klokka 12.00. 

Listene skal behandles og vedtas av valgstyret i kommunen innen 1. juni. Valgstyret sender så sine godkjente lister til Valgdirektoratet. Når de har mottatt godkjente lister fra samtlige valgdistrikt, publiserer disse på valg.no. 

Alle innbyggere som er foreslått til en liste, mottar brev fra kommunen om dette.  

Kommunestyre- og fylkestingsvalget er 10. til 11. september 2023. 

Foto: Fotograf Tore Fjeld.

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 24.04.2023