PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vaksinering av barn mellom 5- 11 år

Barn i årskull 2010-2016, og de i årskull 2017 som har fylt 5 år, kan vaksineres dersom de foresatte ønsker det. De som ønsker vaksine, kan velge om de vil ha 1 eller 2 doser.

Barn i denne aldersgruppen får egne barnedoser av koronavaksinen fra Pfizer.  

Immunitet gjennom infeksjon, med eller uten én dose vaksine, kan også gi bred og varig beskyttelse hos barn og unge. 

Koronavaksinene er ikke godkjent for barn under 5 år.  

FHIs anbefalinger  

Barn født 2010 - 2016 og de i årskull 2017 som har fylt 5 år kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker.  

Vaksine er særlig aktuelt for: 

  • Barn med kroniske sykdommer 
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse 
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon 

For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen. En eventuell dose 2 bør gis med et intervall på 8-12 uker. Vaksinering har fortsatt samme effekt selv om det går lengre tid mellom dosene. 

Mer informasjon FHI om anbefalinger, barn og vaksiner: Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI 

Samtykke fra foresatte og barnas rett til medbestemmelse 

Vaksinering er frivillig. De som har fylt 16 år er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. Barn og ungdom under 16 skal høres ut fra alder og modenhet og deres egen mening skal legges vekt på.  

For barn som får tilbud om koronavaksine, men ikke enda har fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke.  

Samtykkeskjemaet skal være ferdig utfylt og tas med til vaksinesentret når barnet skal vaksineres. Samtykketskjemaet må tas med både på første og andre dose for barn unger 16 år. Dette sparer masse med tid per barn og vil bidra til mindre ventetid.   

Skjemaet finner du her: Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn og unge under 16 å - FHI 

Organisering i Aurskog-Høland 

I Aurskog-Høland er planen at vi skal starte opp med vaksinering av barna i denne aldersgruppen i uke 6.

Barn fra de samme områdene skal vaksineres samtidig. Det vil si at man kan bestille vaksinetime for barn fra Bjørkelangen den og den dagen, mens de fra Løken skal komme andre dager.

Vaksinasjonstid: 

  • Barn fra Aurskog: Onsdag 9.2.22 13.00-20.00.
  • Barn fra Bjørkelangen: Torsdag 10.2.22 13.00-20.00.
  • Barn fra Setskog/Rømskog: Mandag 14.2.22 13.00-20.00.
  • Barn fra Løken/Hemnes: Onsdag 16.2.22 13.00-22.00.

Bestill time i helseboka for barn her.

Vaksineringen foregår på vaksinesenteret. Det vil bli satt av ekstra god tid til hver enkelt, men vi ber om at alle som kommer må være tålmodige, da denne gruppen trenger ekstra mye omsorg.  

Foreldre/foresatte til barn i denne aldersgruppen vil få tilsendt egen informasjon om vaksineringen. Den informasjonen anbefaler vi på det sterkeste at leses godt igjennom, da den vil inneholde en del praktisk info, tips til forberedelse, gjennomføring samt råd til etter vaksinering.    

Informasjonsskriv sendt ut til foreldre med barn i denne aldersgruppen: 

Infoskriv til omtidspunkt og orgnanisering 5-11 åringer.pdf

Vaksinasjon barn 5-11 år.pdf

Annen informasjon om vaksinering

Mer informasjon om koronavaksinering i kommunen finner du her. 

Trykk på bildet for å få det som pdf.

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 03.02.2022