PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søk tilskuddsmidler for å inkludere barn og unge

Har dere en god idé til et prosjekt eller aktiviteter som kan bidra til å inkludere barn og unge? Nå kan dere søke om midler fra Bufdir.

Dere kan søke om støtte til å arrangere kultur- og fritidsaktiviteter, ferieaktiviteter, jobbtilbud og alternative mestringsarenaer for barn og ungdom. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Søknadsfrist er 3. november 2023

Se hvem som kan søke. 

Både offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.  

I Aurskog-Høland bor omtrent 12% av barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Vi vet også at kun litt over halvparten av ungdom i vår kommune deltar i organiserte aktiviteter på fritiden. Tilskuddsordningen fra Bufdir skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Ordningen fremmer samarbeid mellom aktører (frivillig/privat/offentlig) som bidrar i arbeidet med målgruppen. Kommunen ønsker flere aktører på banen, og oppfordrer aktuelle organisasjoner til å søke.   

Full utlysning med rundskriv og søknadsskjema er tilgjengelige på Bufdir sin hjemmeside.  

Søknadsfrist er 3. november 2023. 

Kontaktperson i Aurskog-Høland kommune:  Marianne Børke, telefon: 63 85 26 16, e-post: marianne.borke@ahk.no 

 

 

Forfatter: Marianne Børke

Sist endret: 26.10.2023