PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ung deltakelse og medvirkning i kulturlivet

Som en del av ung kultur-satsingen lanseres nå en tilskuddspakke som styrker ung deltakelse og medvirkning. Tilskuddene skal øke unges tilgang på relevante tilbud og kulturopplevelser, og bidra til at unge skal skape, oppleve og utøve kultur der de bor.

Ordningen er en videreutvikling av arbeidet med event-appen Bizzy og publikumsutvikling, og har unge mellom 13-25 år som målgruppe.

Vil du på festival i sommer? Last ned Bizzy-appen for rabatterte billetter! 

Ung kultur-satsingen har til hensikt å styrke og samordne innsatsen for unge i Viken både som utøvere, deltakere, arrangører og publikum. Unges medvirkning og deltakelse er overordnede mål for satsingen.  

Deltakelse og medvirkning

Ordningen skal bidra til aktørene får et mer bevisst forhold til hvordan de jobber med unge – fra deltakelse, via medvirkning, til ungdomsinitiert aktivitet.

Formålet med ordningen er å øke deltakelse og medvirkning blant unge i Viken, og styrke unges egenorganiserte kulturaktivitet. Tilskuddene skal øke unges tilgang på relevante tilbud og kulturopplevelser, og bidra til at unge skal skape, oppleve og utøve kultur der de bor. 

Tredelt ordning 

Ordningen er delt inn tre.  

  • Ung deltakelse skal bidra til økt deltakelse gjennom tilskudd til relevante kulturaktiviteter for de mellom 13-21 år 
  • Tilskudd til ung medvirkning skal gå til å etablere eller videreutvikle medvirkningsprosesser lokalt 
  • Tilskudd til aktiviteter initiert og drevet av unge skal bidra til at unge selv skal kunne produsere, arrangere og formidle relevante kunst- kulturuttrykk og aktiviteter i Viken. 

Utviklingsmidler til pilotprosjekter 

Satsingen på ung kultur skal også bidra til utvikling av kunnskap om unges behov, og utvikling av nye virkemidler og tiltak for målgruppen. Dette vil ung kultur gjøre gjennom å invitere feltet til å utvikle pilotprosjekter som setter samarbeid og nyskaping i fokus.  

Bizzy i hele Viken 

All aktivitet som skapes gjennom de ulike tilskuddene, skal publiseres i Bizzy-appen. 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 04.08.2022