PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Uke 38: Koronasituasjonen i vår kommune nå

Hvordan er smittetrykket, hva blir viktig i håndteringen av pandemien fremover, og hvilket nivå er skolene våre på? Du får oversikten her. Hør hva kommunens beredskapsansvarlig og smittevernoverlegen sier om tiden som kommer.

Det er gjennomført 11.949 koronatester siden februar 2020. 63 personer er i hjemmeisolasjon, og 78 er i karantene. Til sammen har 571 personer testet positivt. Nå er det satt 23.151 koronavaksiner i kommunen.

Skifte fokus

– Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK) er et viktig verktøy, som kommunen har håndtert stødig gjennom hele pandemien. Det vil fortsette å være viktig fremover, selv om fokus nå vil skifte noe, sier beredskapsansvarlig Jan-Ivar Jenssen i Aurskog-Høland kommune.

Tidligere i pandemien ble mye ressurser brukt på å «slå ned» smitte – strategien er nå å få kontroll. Virkemidlene som ble brukt tidligere, med strenge og inngripende tiltak, har myndighetene nå forlatt. I likhet med nabokommunene våre, og landet for øvrig, har vi opplevd en økning i smitte blant barn og unge etter sommeren, spesielt blant elever i skolen. Denne er nå på vei ned.

– Vi har registrert to utbrudd i skolene våre, på Bråte og Aursmoen. Bråte har nå gjennomført massetesting, og kan nå gå over til grønt nivå når det organisatoriske er i orden. Barnetrinnet på Aursnoen har innført grønt nivå denne uken, mens ungdomstrinnet fortsetter med gult nivå og massetesting ut uken. Det vil tas en ny vurdering i forhold til hvilket nivå som er riktig videre, sier Jenssen.

Det er registrert enkelte smittetilfeller ved de øvrige skolene våre, men det er mer sporadiske smittetilfeller. Vi har etter sommeren ikke registrert smitte ved Rømskog og Setskog skole.

I begynnelsen av september ble det oppdaget smitte ved omsorgsblokken på Bjørkelangen. Kommunen iverksatte umiddelbart testing av beboere og ansatte, og andre tiltak for å minimere smitterisikoen. Per 20. september er det 1 person innlagt på sykehus, mens øvrige beboere er smittefrie og ute av isolasjon.

Vaksinering

Det går stadig fremover med vaksineringen i vår kommune. Vi har nå satt til sammen 22.634 vaksinedoser.

– Vaksinering har vært et viktig fokusområde for kommunen. Vi startet vaksineringen i romjulen og januar i år, og har jobbet iherdig med dette. Det er gjort en formidabel jobb av veldig mange, og mange har bidratt. Derfor er det gledelig å kunne vise disse statistikkene, sier Jenssen.

  • Vaksinering 1 dose aldersgruppen +12 år er 89,3 %.
  • Vaksinering 2 doser aldersgruppen + 16 år er 82,3%.

– Det ligger et godt stykke arbeid bak dette, og dette er en god vaksinasjonsdekning i forhold til landet for øvrig. Det gjenstår å sette cirka 600 doser i ukene fremover. Dette er relativt lite i forhold til det vi har satt til nå, så dette er et riktig tidspunkt å nedskalere vaksinesenteret vårt, sier Jenssen.

Onsdag 22. september flytter vaksinesenteret fra flerbrukshallen på Bjørkelangen skole til Serviceveien 6. Det vil være vegg i vegg med testsentret med inngang til høyre, det vil være merket med skilt over døren.

Gir håp

Politikerne fikk også en gjennomgang fra smittevernoverlegen i vår kommune. 

– Det er nå mer fokus fra myndighetene til å se mer på konsekvensene av smittetallet, enn selve smittetallet. Om lag halvparten av de smittede er barn og unge, og mange er igjen nærkontakter av disse. Smitteutbruddene er i ferd med å ebbe ut, og smittetallet for kommunen som helhet er fallende, sier smittevernoverlege Lasse Christensen i Aurskog-Høland kommune.

I dag er nesten alle av de mest sårbare gruppene – de med risiko for alvorlig sykdom – vaksinert. Å sette større grupper i karantene er derfor ikke lenger regnet som nødvendig. For unge under 18 år har man i stedet bestemt å teste personer jevnlig ved utbrudd, slik at de som er smittet blir fanget opp og de resterende kan fortsette skolegang. 

– Vi har god kapasitet og hodet over vannet i forhold til TISK-kapasitet, og vi er godt i gang med vaksinasjonen av de yngste innbyggerne, sier Christensen.

Smittetallene har hele tiden vært så å si identiske med våre nabokommuner og landet for øvrig.

– Den første smittebølgen hadde vi da vi stengte ned i mars i fjor, den andre i slutten av november og begynnelsen av desember. Etter at andre toppen ga seg begynte vi å vaksinere. Det har hele tiden vært vårt viktigste våpen og største håp for å komme pandemien til livs. Vi hadde en rolig sommer med lave smittetall. Det var en sterk vilje fra politisk hold å starte skolene på grønt nivå etter sommeren, sier Christensen.

Etter sommeren ble det lansert et nytt verktøy som innebærer å erstatte karantene med testing for dem under 18 år.

– Dette, samt ferieavvikling og en varm og fin sommer og en åpnere samfunn var nok mye av grunnen til den fjerde smittebølgen. Vi så et ganske stort hopp i smittetall, og testkapasiteten ble satt på prøve. Et av verktøyene ved utbrudd på skolene, er å erstatte karanatene med massetesting av hele klassetrinn. Det er en meget effektiv måte å fange opp dem som er smittet, og så kunne isolere dem og smittespore deres nærkontakter. Derfor ser vi at smittetallet faller nå. Tallet for forrige uke er nesten halvarten av de vi hadde for uken før. Det gir håp, sier Christensen.

Mer informasjon

Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune, lokale regler og svar på koronaspørsmål finner du her.

  • Har du spørsmål, trenger råd om du bør testes eller hvordan du skal forholde deg til viruset - ring smittesporing 940 21 223. For å bestille test - ring legevakten 116 117.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 21.09.2021