PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

#tverrfaglig samarbeid

Aurskog-Høland kommune jobber sammen for at våre barn og unge skal ha en trygg og god kommune å bo og vokse opp i. Sist uke deltok 11 ansatte fra tre sektorer i kommunen på en konferanse om radikalisering og utenforskap. Les mer om hvem som deltok, og hvorfor det er viktig for våre barn og unge!

– Budskapet for hele konferansen var at ingen av oss kan bekjempe radikalisering alene. Alle som jobber med og omkring ungdom, er en del av SLT, som står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak, sier Marianne Børke, SLT-koordinator i Aurskog-Høland kommune.

Hovedmålet med SLT-arbeidet er at alle skal ha en trygg og god kommune å vokse opp i. Det er mange instanser som jobber sammen for å forebygge rusproblemer og kriminalitet: Skolene, skolehelsetjenesten, politiet, barnevernet, psykisk helsevern, NAV, fritidssektoren og utekontakten er alle aktive samarbeidspartnere i SLT. 

På tvers

Konferansen ble arrangert av SLT-koordinatorene på Romerike, og det var over 200 deltagere med. I tillegg til viktig, faglig påfyll, benyttet medarbeiderne muligheten til å bli bedre kjent med egne kollegaer fra flere virksomheter.

​​​​​​​– Hver virksomhet må bidra med kunnskap og innsats for å hindre utenforskap og følge opp ungdom i faresonen. Jeg er stolt av at Aurskog-Høland, i god SLT-ånd, var representert med 11 ansatte fra tre ulike sektorer, sier Børke.

Både NAV og PP-tjenesten, utekontakten, flyktningetjenesten og skole var representert, sammen med folkehelsekoordinator og SLT-koordinator.

Sammen om barnet

Kommunen starter starter nå med oppvekststrategien «Sammen om barnet». Strategien er organisert som et prosjekt på tvers av sektorer, hvor målet er å beskrive hvordan vi skal jobbe godt sammen for å sikre tidlig innsats og forebygging av utenforskap. Strategien skal behandles politisk innen utgangen av 2023.

– Vi har styrket arbeidet med tidlig innsats rettet mot sårbare barn, unge og deres familier. Alle skoler og barnehager etablerer nå laget rundt barnet, for å jobbe mer systematisk og tverrfaglig sammen om og med barna og deres foresatte, sier Børke.

oppvekst-2.jpg

Sammen på tvers: Ansatte fra tre sektorer deltok sammen på konferanse.

oppvekst-3.jpg

På tvers av kommuner: SLT-koordinatorene i kommunene på Romerike arrangerte konferansen sammen.

imageqo3z.png

#tverrfaglig: Vår SLT-koordinator, Marianne Børke, på scenen sammen med Ida Eliseussen, SLT-koordinator i Nes.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 17.10.2022