PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilskudd til turstier: Slik søker du

I vår kommune har vi mye flott natur, og nå kan lag og foreninger søke om tilskudd til merking og opparbeidelse av turstier. Se hvordan du søker her!

I økonomiplan for 2022 ble det avsatt 150.000 til opparbeidelse og merking av turstier

Det kan søkes om tilskudd til utgifter av kjøpte varer og tjenester for merking og vedlikehold av stier. Verdien av eventuelt dugnadsarbeid kan ikke inngå som en del av utgiftene. Det kan søkes på både planlagte og ferdigstilte stiprosjekt. Prosjektene må være påbegynt i 2022. Hver enkelt søknad vurderes særskilt, innenfor den avsatte rammen til formålet.

Utlån GPS

Stiprosjektene må følge gitte retningslinjer i Merkehåndboka. Merkehåndboka fungerer som en nasjonal standard for tilrettelegging og synliggjøring av turruter. Merkede stier og turruter må meldes inn til Kartverket. Kommunen kan bistå med utlån av GPS.

Merkehåndboka, eksempelavtaler med grunneiere og annen relevant informasjon om tilrettelegging av turruter, er tilgjengelig på nettstedet merkehandboka.no.

Slik søker du

Søknaden må inneholde følgende vedlegg:

  • Beskrivelse av tiltaket
  • Enkelt kartutsnitt over området/stien
  • Kostnadsoverslag
  • Finansieringsplan
  • Plan for drift og vedlikehold
  • Avtale med grunneiere

Søknaden sendes på e-post til postmottak@ahk.no og merkes «Søknad turstier».

Søknadsfrist er 1. oktober 2022.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 23.06.2022