PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tester varslingsanlegg: Derfor går alarmen

Onsdag 11. januar klokken 12 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» på sine varslingsanlegg. Signalet blir sendt i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Dette er altså en test, og ingen fare på ferde.

Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, TV, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år.

Rundt om i landet er det cirka 1250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig. I Aurskog-Høland kommune har vi ikke denne typen anlegg.

I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep.

Translated versions here

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 09.01.2023