PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

fire glade personer

Hvor er våre mest verdifulle friluftsområder?

Verdifulle friluftslivsområder i Aurskog-Høland skal kartlegges, og vi har fått god hjelp av våre innbyggere! Det var god dialog og mange fine innspill da vi inviterte innbyggere, grunneiere og frivillige organisasjoner til dialog til samtale.

– Vi har kartlagt mange flotte områder allerede, men på møtet fikk innbyggerne mulighet til å bidra slik at vi ikke går glipp av viktige områder, sier folkehelsekoordinator Anne Mette Brustuen.

Jeger- og fiskeforeninger, turlag og andre frivillige lag var invitert spesielt til møtet, som gikk av stabelen på rådhuset i januar. Kvelden startet med en innledning fra Inger-Marie Gulliksen, som er prosjektkoordinator fra Viken fylkeskommune. Hun fortalte hvorfor kommunene i Viken kartlegger sine friluftsområdet, og hva oversikten kan benyttes til.

fornøyde mennesker rundt bord

Turer og kafedialog

På møtet var det satt opp god tid til det vi kaller kafedialog. Hvert bord fikk kart og en oversikt over de friluftslivsområdene som allerede var kartlagt som verdifulle friluftslivsområder. Deretter ble det dialog på bordene om områder som manglet og som burde legges inn i oversikten.

Til slutt holdt Carl Fredrik Havnås et spennende innlegg om Mangenfjellet Turllags nye bok «Turer i Aurskog-Høland» som kommer ut i juni. Boken er skrevet i et samarbeid mellom Turlaget, Trond Syversen og Øyvind Eriksen.

fornøyde mennesker rundt bord

Hva skjer nå?

– Vi vil nå vurdere innspillene, og samle all informasjon i ett kart som legges ut på en enkel offentlig høring før vi ferdigstiller prosjektet, sier Brustuen.

Resultatet fra prosjektet vil være et kart som viser de friluftsområdene som er verdsatt som viktige i kommunen.

Oversikten vil være et godt grunnlag for arealplanlegging i kommunen, men også gi god informasjon samlet på et sted til våre innbyggere som ønsker å benytte friluftslivsområdene. Oversikten vil ikke være juridisk bindende, og vil kun fungere som en kunnskapsoversikt.

Har du spørsmål? ta kontakt med Anne Mette Brustuen på telefon; 47 78 15 74 eller epost: annemette.brustuen@ahk.no

fornøyde mennesker rundt bord

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 30.01.2023