PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Strømstøtte til frivillige organisasjoner

På grunn av de ekstraordinære strømutgiftene har regjeringen opprettet en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner. Søknadsfrist 15. mars.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke at de høye strømprisene fører til redusert aktivitet og høyere deltakeravgifter i frivillige organisasjoner. Ordningen består av en engangsutbetaling som skal kompensere for deler av merkostnadene ved høye strømpriser i perioden desember-mars.

Tildelingskriterier 

 • Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret er tilskuddsberettiget.
 • Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme er tilskuddsberettiget. Det gjelder for eksempel i de tilfellene der et idrettslag har opprettet et aksjeselskap for å drifte idrettsanlegget. Det vesentlige er at frivillige organisasjoner (og tilknyttede virksomheter) som har strøm- eller fjernvarmekostnader får tilskudd, uavhengig av hvordan eierskap og driftsform på virksomheten som har strøm- eller fjernvarmeavtalen er organisert.
 • Andre virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet kan søke om tilskudd. Det gjelder for eksempel grendehus eid av samvirker der frivillig innsats er avgjørende for driften. Kommunen skal gjøre en konkret vurdering av om virksomheten anses som frivillig drevet.   
 • Organisasjoner som leier lokaler der de dekker løpende strøm- eller fjernvarmekostnader kan også søke.
 • Alle søkere må kunne dokumentere utgifter til strøm eller fjernvarme.

Les mer om ordningen på regjeringen sin nettside.

Søknadsskjema

Lotteri- og stiftelsestilsynet har utarbeidet et eget søknadsskjema for ordningen. Søkerne blir bedt om å oppgi følgende informasjon: 

 • Navn på organisasjon     
 • Organisasjonsnummer      
 • Kontaktinformasjon 
 • Kontonummer  
 • KWt forbruk desember og januar
 • Kommentarfelt

Strøm- eller fjernvarmeregning for desember og januar som vedlegg Frist for å søke er 15. mars 2022 kl. 13.00.

Søk her

Sist endret: 09.03.2022