PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Stor skogbrannfare: Husk bålforbudet

Skogbrannfaren øker i kommunen vår. Det er fortsatt lov å kose seg ute i finværet, men nå er det tryggest å la engangsgrillen bli hjemme, og la være å tenne bål. Sjekk skogbrannindeksen, og få tips til hva du kan gjøre for å bidra til en brannsikker sommer.

– Det er veldig tørt i skogene våre om dagen, så vi ber om at dere er viser stor forsiktighet. Inntil det kommer nedbør av betydning må vi tenke oss om når vi ferdes i utmark, sier Lars Grasmo, fagleder skogbruk i Aurskog-Høland kommune.   

Hetebølgen er på vei, og Nedre Romerike ligger an til å bli blodrød. Nyt ferien og sommerværet, men husk at faren for skogbrann øker nå som vi har sol dagen lang. Du kan følge med på farevarslingen for vår kommune her.

Høye temperaturer

– De neste dagene er det meldt svært høye temperaturer i Sør-Norge, og ifølge skogbrannfareindeksen er det stor skogbrannfare, særlig over Aurskog-Høland, sier Per-Kristian Kneppe, vakthavende stabssjef i Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR).

Det er nå ekstra viktig å overholde bålforbudet.

– NRBR ønsker at folk nyter været, men de må være klar over at det alltid på denne tiden er et bålforbud. Det er hvert år bålforbud 15. april til 15. september. Bålforbudet gjelder også for bruk av engangsgrill, bålpanne, primus og stormkjøkken, sier Kneppe.

Brannvesenet anser det som uaktsomt å tenne ild i skog og mark slik situasjonen er nå, og ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbudet kan man straffes med bot eller fengsel.

– Vi snakket nettopp med en skogeier i kommunen som var fortvilet over at folk gjorde opp bål i skogen som han eide. De henviste til allemannnsretten, og mente at de var i stand til selv å avgjøre om det var forsvarlig eller ikke. Riktignok åpner forebyggende forskriften § 3 for muligheten for å tenne bål i perioden så lenge det åpenbart ikke kan medføre brann. Men det er i tilfeller da det ligger snø på bakken, eller det har vært mye nedbør over lang tid. En regnskur vil ikke fjerne skogbrannfaren. Vanligvis krever dette mye regn over flere dager. Alle skjønner jo at dette ikke er situasjonen nå, sier Kneppe.

Skrekksommeren 2018

Forskriften presiserer dette med aktsomhet: «Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.» Kneppe minnes med gru sommeren 2018.

– Da var det knusktørt i lang tid, og det var mange skogbranner samtidig. Det tærer på vår beredskap, sier han.

Han oppfordrer til å nyte helga og sommerværet, men husk at faren for gress- og skogbrann øker nå som vi har sol dagen lang og det er mye vind.

Straffbart

Tjenesteleder Per Olav Stenslet ved Aurskog-Høland lensmannskontor understreker aktsomhetsplikten enhver har for å unngå at det oppstår brann.

– Dette gjelder blant annet ved bruk av engangsgrill, bålpanne, primus og stormkjøkken. Jeg vil også oppfordre folk til å ta med seg søppel, og ikke knuse flasker og glass, da et glasskår også kan forårsake en brann ved tilførsel av sollys i rett temperatur, sier Stenslet.

Han minner om at å bryte disse reglene kan være forbundet med straffeansvar.

– Straffeloven har egne bestemmelser om dette både ved uaktsom fremkalling, fremkalling og grov fremkalling av fare for allmennheten. Ved uaktsomhet er straffen bot eller fengsel inntil 3 år, mens det ved grov fremkalling kan fengsel inntil 21 år pådømmes. I tillegg kan de ansvarlige bli pålagt erstatningsansvar overfor grunneier eller andre, og eventuelt bli ansvarlig for andre utgifter, til for eksempel nødetater og andre etater som bistår, sier Stenslet.

Tips for en brannsikker sommer

  • Husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når det er.
  • Husk bålforbudet. Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Dette inkluderer bruk av engangsgriller, bålpanne, primus og stormkjøkken.
  • Pølser på termos fungerer fint som turmat.
  • Sjekk farevarslingen for vår kommune her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 01.07.2021