PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

urskog fort 7. juni marsj

Stor festmarkering på Urskog fort

Fredag 7. juni møttes mange innbyggere for å feire unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige, og 119 år som selvstendig nasjon på Urskog fort.

– Arrangementet ble en flott feiring av Norges egentlige fødselsdag! Urskog fort er et av våre viktigste kulturminner. Det er fint å ha et arrangement hvor vi kan vise fram fortet og fortelle om fortets historie, sier Anne Helen Eide Kongtorp, kulturkonsulent i Aurskog-Høland. 

publikum
Mange tok turen til Urskog fort. 

For andre år på rad ble unionsoppløsningen i 1905 markert på Urskog fort.  

Åpne hus og skattejakt

Dag Lindbeck var kveldens konferansier og bandt det hele sammen på en flott måte. Han lot oss bli bedre kjent med historien og utgravningen av Urskog fort. Kommandantboligen, kasernen og «dormeriet» var åpne. På programmet stod quiz-løype opp til fortet, skattejakt for barna, firing av «sildesalaten» og heising av det norske flagget. Mens Løken skolekorps og Lene Anett Killingmo stod for de musikalske innslagene, orienterte Kjell Alsén fra Høland historielag om kanonene på fortet. Etterpå var det matservering i kommandantboligen og kaserna.

urskog fort 7. juni marsj
Dag Lindbeck var kveldens konferansier.

– Arrangementet bidrar til formidling av lokal, regional og nasjonal historie. Slike arrangement gjør kommunens kulturminner og kulturarv bedre kjent for innbyggerne og bygger felles iden titet, sier Kongtorp.

Lene Anett killingmo
Lene Anett Killingmo spilte musikk av musikk av Anders Heyerdahl.

"Et fredens kulturminne" 

Det var Aurskog historielag, Urskog Forts venner, Aurskog-Høland Rotaryklubb og Aurskog-Høland kommune som holdt arrangementet sammen. I tillegg fikk vi god hjelp fra Høland historielag som bidro med to staute karer i uniform. 

Firing av flagg
Flagget fires av soldatene. 

– Takket være innsatsen fra disse frivillige foreningene ble det mulig å gjennomføre feiringen. De frivillige som stilte opp denne kvelden har bidratt med kunnskap, arbeidskraft og engasjement. Alle fortjener en stor takk, sier Kongtorp.  

de frivillige
Takk til alle frivillige.

Urskog fort ble bygget for å styrke forsvaret mot Sverige i årene før unionsoppløsningen i 1905. Fortet er et av kommunens viktigste historiske bygg og kulturminne. Festningsanlegget er unikt i regional sammenheng. Det ligger i et kulturmiljø med høy verneverdi. Urskog fort er et friluftsmuseum og kulturminne som er døgnåpent hele året. Etter lyssettingen i regi av Aurskog-Høland Rotary tar stadig flere besøkende turen opp til fortet. 

urskog fort 7. juni marsj
Det norske flagget heises. 

– Kommunen ønsker å bruke Urskog Fort og andre kulturminner og kulturmiljøer som en positiv ressurs. Dette bidrar til identitet, tilhørighet og trivsel. Urskog fort er blitt kaldt “Et fredens kulturminne”. Et kulturminne som formidler at dialog og fredelige løsninger er det beste, noe som fremdeles har høy aktualitet i dag. 

Dagen etter fikk Urskog fort besøk av Ole Smed, som har laget vogger til kanonhjulene som nå skal restaureres.

kanon

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 11.06.2024