PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søk tilskudd til kultur

Fylkeskommunen har flere støtteordninger for personer, foreninger, organisasjoner og arrangementer med tilhørighet i Viken. Du kan blant annet søke om støtte til prosjekter innen internasjonalt kulturarbeid, festivaler og kulturarenaer. Se oversikten her.

Med kultur- og fritidsvirksomhet menes aktiviteter som fremmer kulturelle, sosiale og fysiske verdier. Viken fylkeskommune har flere tilskudd man kan søke på. Oversikten finner du her:

Utviklingstilskudd kultur

Viken fylkeskommune skal dele ut to utviklingsstipend kultur. Hver av de på kroner 50.000 kroner. Søknadsfristen er 1. februar. Stipendene skal gi inspirasjon og mulighet til å kunne uttrykke, eksponere og videreutvikle seg innen ulike kunst- og kulturuttrykk. 

Stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid i Viken

Du kan søke om støtte til forberedende prosjekter innen internasjonalt kulturarbeid. Søknadsfristen er 1. april.

Tilskudd til kulturarenaer i Akershus

Fylkeskommunen tildeler spillemidler til kulturbygg, kulturhus og andre kulturarenaer. Denne ordningen gjelder søkere fra tidligere Akershus.
Spillemidler til kulturbygg, kulturhus og andre kulturarenaer skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Arenaene skal fungere som kulturelle møtesteder for alle. Lokaler for øving og produksjon er berettiget til støtte på lik linje med saler for formidling.

Flere støtteordninger

Flere støtteordninger finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 12.01.2021