PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søk tilskudd fra kulturminnefondet

Har du en gammel bygning du ønsker å sette i stand, men er usikker på om du har råd? Kulturminnefondet kan hjelpe deg med pengestøtte - uansett om det gjelder et stort herskapshus eller en liten utedo. Her er det tilskudd til alle prosjekter!

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for private eiere til bevaring av kulturminner og kulturmiljøer. I sin 17 år lange historie er Kulturminnefondet så langt vi kjenner til, den eneste tilskuddsordningen i sitt slag i Europa. Fondets viktigste erfaring i løpet av disse årene er at vern og bruk går hånd i hånd, og at samarbeid med eierne er avgjørende for å redusere tapet av kulturminner. Uten det store engasjementet fra ildsjelene, ville det stått dårlig til med landets kulturminner.

Lavterskeltilbud

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud for eiere som ønsker å bevare sine kulturminner. Siden opprettelsen i 2003, har Kulturminnefondet bidratt til at kulturminner og kulturmiljøer får økt oppmerksomhet og en mer fremtredende plass i folks bevissthet.

Mer informasjon om ordningen finner du her.

Gode råd for deg som skal søke

Når du skal søke om tilskudd er det lurt å lage en framdriftsplan for prosjektet. Ta kontakt med leverandører og håndverkere og få igang en dialog. Planlegg også om dagens bruk av bygningen skal videreføres eller om den skal ha ny bruk.

Kulturminnefondet har flere saksbehandlere som gjerne hjelper deg med alle spørsmål knyttet til utfylling av søknad. Ring heller en gang for mye enn en gang for lite! Husk at påbegynte og sluttførte prosjekter ikke prioriteres hos Kulturminnefondet!

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 08.02.2021