PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søk koronakompensasjon: Ny koronaordning for lag og foreninger

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av koronapandemien. Sjekk om ditt lag eller forening kan søke her.

Formålet med ordningen er å stimulere til gjennomføring av arrangement og aktivitet, men den gjelder også dersom man må avlyse på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19.

Denne ordningen gjelder for perioden 1. januar til 31. august 2021. Søkere må være registrerte i Frivillighetregisteret.  

Dette kan du søke om

  • Støtte til merkostnader på grunn av smitteverntilpasninger eller i forbindelse med utvikling/tilpasning av aktiviteter. Dette kan for eksempel være innkjøp av smittevernutstyr, kostnader til leie av større lokaler, digitalisering av eksisterende tilbud eller nye aktiviteter som digitale møteplasser.  
  • Støtte til mindreinntekter fra avlyste eller delvis gjennomførte arrangement. Dette kan for eksempel vere tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter.  
  • Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet avgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter. Dette kan for eksempel vere museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg. Utleieinntekter kan være utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy eller andre rom og lokaler.    

Søknadsfristen er 15. september 2021.

Mer informasjon

Mer informasjon, søknadsskjema og veiledning om koronaordningen finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 28.06.2021