PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Si din mening: Naturmangfold

Hvordan skal vi ta vare på naturen i kommunen vår, og hvordan kan vi samarbeide med nabokommunene våre om dette? Kommunens første plan for naturen skal på høring, og vi vil høre din mening. Kommunene Aurskog-Høland, Marker, Aremark og Halden har vedtatt å legge ut Norges første interkommunale plan for naturmangfold på en koordinert høring.

– Dette er Aurskog-Høland sin første plan for naturen, og den lager vi sammen med de andre kommunene langs Haldenvassdraget. Det er Norges første interkommunale naturmangfoldplan. Vi skal være stolte av naturen vår, og vi må vite hva vi har for å forvalte den godt. Naturen er et kinderegg - livsgrunnlag, opplevelse og utgangspunkt for verdiskaping, sier miljøvernrådgiver Ole-Christian Østreng i Aurskog-Høland kommune.

Du kan enkelt si din mening her. Høringsfrist er 21. april 2024. 

– Vi håper vi med naturmangfoldplanen kan vise fram naturen vår, og inspirere til å bruke og ta vare på den. Ta en titt på utkastet til plan, og si din mening! sier Østreng.

Denne planen definerer mål og strategier for kommunenes forvaltning som berører naturen. Planen legger til grunn de lovpålagte krav og retningslinjer innen natur- og miljøforvaltning, og gir strategier som bidrar til bærekraftig forvaltning av naturområdene og -verdiene i våre fire kommuner. Dette skal sikre selve bevaringen av naturmangfoldet, men også opplevelseskvaliteter og bærekraftig naturbruk. 

Østreng presenterte planen for formannskapet i Aurskog-Høland kommune. Møtet ble filmet, og du kan se orienteringen her.  

Les mer om planen her:

Slik sier du din mening

Eventuelle merknader og innspill til planforslaget sendes skriftlig på følgende måter:  

Dersom innspill sendes per brev eller elektronisk, merk forsendelsen «Innspill til interkommunal plan for naturmangfold». 

qr naturmangfold.jpg

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 04.04.2024