PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Se kommunestyret live: Omsorgsboliger, tertialrapport og ny kommunedirektør

Hvordan er pengene brukt så langt i år, hvordan har Ukraina-krigen og høye strømpriser preget de siste månedene, og spiller pandemien fortsatt inn? Det kan du se i mandagens kommunestyremøte. Politikerne skal i tillegg ta stilling til ansettelse av ny kommunedirektør, tilstandsrapport for grunnskolen, og omsorgsboliger på Aurskog og Hemnes. Skal kommunen bygge egne omsorgsboliger, eller bygge med private aktører? Møtet blir sendt direkte fra klokken 18.00 mandag, og du kan se det her.

Kommunestyremøtet går av stabelen mandag 24. oktober, i kommunestyresalen på rådhuset. Møtet starter klokken 18.00. Saksliste finner du her.  

Hvem stemmer hva - digital stemmegivning

Det er mange viktige saker som skal behandles i mandagens møte. Nysgjerrig på hvem som stemmer hva? Nå kan du se stemmegivningen live! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemmer hva.

Omsorgsboliger på Aurskog og Hemnes

Forprosjektene for nye omsorgsboliger på Aurskog og Hemnes har utarbeidet flere alternative skisseprosjekter for omsorgsboliger med leilighetsbygg med inntil 40 omsorgsboliger på Aurskog og 16-20 omsorgsboliger på Hemnes. I prosessen har det vært løpende dialog med Husbanken, som anbefaler kommunen å vurdere andre alternativer enn kun å tenke tradisjonell bygging i kommunal regi.

– Kjøp av ni omsorgsboligleiligheter på Aurskog dekker det behovet for omsorgsboliger i området de nærmeste årene. Videre kjøp eller bygging av nye omsorgsboliger på Aurskog tas opp igjen i 2026, sier kommunedirektør Inger Hegna i sitt saksfremlegg.

På Hemnes foreslår administrasjonen at det undersøkes det med private aktører om det finnes interesse til å gjøre et felles utbyggingsprosjekt med kommunen med inntil 16 omsorgsboliger.

– Sekundært prosjekteres det for 10-12 selvstendige omsorgsboliger i tun-løsning uten personalbase, dersom utbygging i samarbeid med private ikke lar seg gjennomføre. Prosjektering gjenopptas i 2026, og etter at demenssykehjemmet er utredet, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

Hva politikerne mener om saken kan du se direkte her.

omsorgsboliger hemnes skisseprosjekt.PNG

Skisse: Perspektivskisse skisseprosjekt Hemnes.

Tertialrapport

Kommunestyret skal blant annet behandle tertialrapport for 2. halvår 2022. Her kan du se hvordan pengene er blitt brukt så langt i år, og hvilke justeringer som foreslås for resten av året. Sakspapirene finner du her. Tertialrapporten bygger på budsjett og økonomiplan. Det rapporteres på følgende områder:

  • Økonomi - hvordan er pengene brukt, og hva trengs fremover?
  • Overordnet status personal.
  • Kommunens tjenesteområder.  

– Rapporten er fortsatt preget av følgene av krigen i Ukraina, ved blant annet en fortsatt kraftig pris- og lønnsvekst, økte renter og inflasjon i Norge. Energiprisene har over tid lagt seg på et langt høyere nivå enn på mange år, sier kommunedirektør Inger Hegna i saksfremlegget.

På grunn av pandemien har Aurskog-Høland kommune fått 22,3 millioner kroner i ekstra utgifter. Disse er for det meste knyttet til drift av vaksinesenteret. Vi venter på at regjeringen skal legge frem statsbudsjettet i oktober. Vi har så langt ikke har mottatt noen signaler om kompensasjon, utover de 3 millioner kronene som er kompensert for vaksinering og beredskap. 

Det er forutsatt mottak av 126 flyktninger fra Ukraina i 2022. Utgiftene er anslått til 17,1 millioner kroner og beløpet forslås innarbeidet i de enkelte sektorers budsjetter. Integreringstilskuddet budsjetteres med 25,3 millioner kroner på finanskapittelet. Ubrukte integreringstilskudd skal settes inn på egne fond i forbindelse med avslutning av regnskapet i år.

Årsprognosen viser et forbruk på 10,5 millioner kroner mindre enn forventet, noe som indikerer et anslått driftsresultat på 34,8 millioner kroner.

Hvordan politikerne mener pengene skal kan du se direkte her.

Ansettelse av ny kommunedirektør

Vår kommunedirektør Inger Hegna er ansatt som ny kommunedirektør i Arendal kommune. Hegna har siste arbeidsdag i Aurskog-Høland 31.12.22, og på mandag skal kommunestyret ta stilling til prosessen med å ansette ny kommunedirektør. 

Det har vist seg at ansettelser på dette nivå krever et omfattende arbeid, og det foreslås derfor at det gjøres med støtte fra egnet rekrutteringsbyrå.  Ordfører anbefaler at kommunestyret oppnevner et ansettelsesutvalg bestående av ordfører, varaordfører, en representant fra det største mindretallsparti og en tillitsvalgt. Ansettelsesutvalget gis fullmakt til å gjennomføre prosessen, vurdere aktuelle kandidater, avklare med aktuell person og avtale ansettelsesvilkår for konstitueringsperioden.

Kommunestyrets behandling av saken kan du se direkte her.

Andre saker

Kommunestyret skal i tillegg behandle saker om:

  • Analyse av eiendomsporteføljen
  • Demokratireise og 22. juli-markering
  • Tilstandsrapport/Kvalitetsmelding for grunnskolen skoleåret 2021/2022

Hele sakslisten finner du her. Møtet kan du se direkte her fra klokken 18.00 mandag.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 25.10.2022