PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Se formannskapet direkte

Torsdag er det klart for formannskapsmøte. Veinavn, tog og krisesenter står på planen. Du kan se hele møtet direkte her.

Formannskapsmøtet går av stabelen torsdag 2. november klokken 10.00, i formannskapssalen på rådhuset. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.  

Hvem stemmer hva - digital stemmegivning

Nysgjerrig på hvem som stemmer hva? Nå kan du se stemmegivningen direkte på skjerm! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemmer hva.

Oslo - Stockholm 2022-2023

På sakslisten står blant annet evalueringsrapporten for arbeidet med ny jernbane på strekning Oslo – Stockholm 2022-2023. Aurskog-Høland kommune har arbeidet med ny jernbane på strekningen Oslo – Stockholm med stasjon på Bjørkelangen i flere år. De siste årene har arbeidet blitt intensivert i forbindelse med KVU (konseptvalgutredning) Veiforbindelser øst for Oslo, KVU Kongsvingerbanen samt nasjonal transportplan (NTP). Arbeidet er politisk forankret i høringsuttalelser til regionale og nasjonale myndigheter samt kommunens mobilitetstrategi der det står: «Arbeide for jernbaneløsning mellom Oslo og Stockholm med stasjon for regiontog på Bjørkelangen.»

En styringsgruppe med representanter fra politisk ledelse, selskapet Oslo-Stockholm under 3 timer AS samt kommuneadministrasjonen. Styringsgruppen har hatt som mål å koordinere arbeidet og bidra til økt samarbeid om felles mål. Arbeidet har i hovedsak dreiet seg om å synliggjøre behovet for og mulighetene som ligger i en ny jernbaneforbindelse mellom Oslo og Stockholm i kombinasjon med regiontog for strekningen Oslo – Lillestrøm – Bjørkelangen – Karlstad, og hvordan en slik jernbane kan bidra til grønn mobilitet og regional utvikling for området Oslo – Nedre Romerike – Karlstad.

Du kan se behandlingen i formannskapet direkte her

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 29. november. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 02.11.2023