PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sammen skaper vi god folkehelse

Hvordan skaper vi et lokalsamfunn som gir bedre livskvalitet, trivsel og muligheter til å mestre de utfordringer og belastninger innbyggerne utsettes for? Det skal vi finne ut sammen! Se hvordan vi jobber, og hvordan du kan medvirke, her.

– Folkehelsearbeidet handler om den samlede innsatsen for å fremme befolkningens helse og livskvalitet, og forebygge dårlig helse i befolkningen. Folkehelsearbeidet skjer på mange av kommunens ansvarsområder, men også hos øvrige eksterne aktører i kommunen. Samarbeid er derfor viktig for å oppnå god folkehelse blant innbyggerne våre, sier folkehelsekoordinator Anne Mette Brustuen i Aurskog-Høland kommune.

Vi har arrangert oppstartsmøte for dem som skal bidra direkte i arbeidet med å lage en ny kommunedelplan for folkehelsearbeid, og som sitter i arbeidsgruppe eller ekstern referansegruppe. 

– Stemningen var god mellom deltakerne. På møtet ble det gjennomgått litt informasjon om arbeidet som nå startes opp, i tillegg til en kort «workshop» mellom deltakerne. Det kom mange gode innspill som vi tar med oss videre i arbeidet, sier Brustuen.

Jobbe sammen

Gjennom denne kommunedelplanen skal vi arbeide med å finne felles strategier, mål og tiltak for å kunne jobbe sammen på tvers av ulike ansvarsområder i kommunen. Vi skal også finne frem til gode områder for samarbeid med eksterne aktører.

– Folkehelsen påvirkes av ulike områder i våre liv, og vi er derfor alle viktige utøvere som må jobbe sammen i det forebyggende arbeidet. Vi skal jobbe med denne nye planen frem til høsten 2023, så skal et utkast på offentlig høring. Samarbeid på tvers av aktører og mot de samme mål,  er viktig i det forebyggende folkehelsearbeidet, sier Brustuen.  

Slik kan du medvirke

De ulike sektorene i kommunen vil involveres for å kunne medvirke til innholdet i planen. Det vil bli gitt informasjon om dette til sektorene i de ulike fasene av arbeidet. I tillegg vil særlig viktige fagområder bli involvert direkte til å medvirke.

– Når et utkast er ferdig skal dette på offentlig høring, høsten 2023, og dere som både innbyggere og ansatte har også muligheten til å sende innspill her, sier Brustuen.

Folkehelse skapes der folk bor

Hva er egentlig folkehelsearbeid? Folkehelsen til en person handler både om fysisk og psykisk helse. Det er mye som kan påvirke folkehelsen, og gjennom folkehelsearbeidet vil kommunen jobbe langsiktig på flere områder for å fremme folkehelsen gjennom det vi kunnskapsmessig vet har noe å si.

Det er viktig med informasjon om våre innbyggere for målrettet og kunnskapsbasert arbeid. Det ble gjennomført en folkehelseundersøkelse i 2021, som gir oss informasjon om de over 18 år. Vi gjennomfører Ungdata-undersøkelsen for barn og unge, som gir oss mye nyttig informasjon. I tillegg til undersøkelser har vi statistikk innsamlet nasjonalt og forskning.

– Sammen gir de ulike kildene oss informasjon som vi skal benytte for å vite hvor vi bør sette inn tiltak for å forebygge dårlig helse. Når det gjelder folkehelsearbeid har vi generelt kunnskap om flere områder som er viktige for å kunne forebygge dårlig helse. Disse vil være viktige når vi skal velge strategier for arbeidet fremover, og for prioriteringene vi gjør når vi skal velge tiltak, sier Brustuen.

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Har du noen spørsmål, så ta kontakt med Anne Mette Brustuen på e-post annemette.brustuen@ahk.no eller på telefon; 477 81 574

Hva er en kommunedelplan?

Aurskog-Høland kommune skal I tråd med kommunens planstrategi 2020-2024 lage en kommunedelplan for folkehelsearbeid. Denne planen vil gjelde fra 2023-2035 og tiltakene vil gjelde 4 år av gangen.

En kommunedelplan er det samme som man også kaller en «temaplan», og er en plan som beskriver planlagt arbeid på et visst begrenset tema-område.

Vi har tre ulike plan-typer i Aurskog-Høland: Kommuneplan, kommunedelplaner og strategier. Kommuneplan er det øverste styrende dokumentet sammen med økonomiplanen. En kommunedelplan er den neste planen i plan-hiarkiet og som har litt mer detaljert innhold enn kommuneplanen. Videre har kommunen også strategier, som gjerne handler om et mindre område og som går mer i detalj på for eksempel tiltakene.

Folkehelsemodell-med-logo-for-web-720x553px.png

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 21.11.2022