PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sammen for næringsutvikling i bygda

Gode samtaler, engasjement og samarbeid for utvikling av bygda. Det var god stemning da innbyggerne i Rømskog samlet seg for å snakke om fremtid, næringsliv og utvikling. I ukene som kommer arrangerer vi møter i tettstedene våre hvor innbyggere og næringsliv kan snakke om hvordan vi sammen kan utvikle kommunen vår. Først ute var Rømskog. Se når du kan delta for ditt tettsted!

Vi inviterer til åpne møter for å lage ny næringsstrategi for Aurskog-Høland kommune. Vi ønsker din mening om hvordan Aurskog-Høland kommune kan bli mer næringsvennlig. Hva vi kan gjøre for å tiltrekke oss mer næringsliv? Hvordan skal vi ta vare på det næringslivet vi har? Hvilket næringsliv ønsker vi oss?

Rømskog 10 (1).jpg

Vellykket: Det var en vellykket samling på Rømskog. 

Gode samtaler

– Det var en vellykket workshop med gode innspill, og gode samtaler. Det var stort engasjement – både for næringslivet og for utvikling av Rømskog. Dialog og involvering er viktig, og det fikk vi her, sier rådgiver næring i Aurskog-Høland kommune.

Vi gleder oss til å få flere innspill fra næringslivet på møtene som arrangeres rundt omkring i kommunen nå i november.

– Innspillene som kom, vi tar med oss videre i arbeidet med næringsstrategien, sier Stevning Bekken.

Forrige uke var det dessuten et temamøte for landbruket, med gode diskusjoner og innspill.

temamøte2.jpg

Temamøte: Det var gode innspill og samtaler på temamøte for landbruket.

Vi vil høre fra deg!

De åpne møtene vil være workshops der du kan si din mening. Alle innspillene vil sammenfattes og danner grunnlaget for den videre konkretisering av næringsstrategien. Her er oversikten over møtene – velkommen!   

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 21.11.2022