PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rigger for å ta imot flyktninger

Det er et stort og positivt engasjement blant innbyggere i Aurskog-Høland om å hjelpe flyktninger fra Ukraina, og kommunen får flere henvendelser fra folk som vil engasjere seg. Vi jobber nå med organiseringen av mottak og bosetting av de flyktninger som kommer hit.

Krigen i Ukraina påvirker hele Europa, Norge og også Aurskog-Høland kommune. Selv om trusselnivået mot Norge er uendret, er det usikkerhet knyttet til hva som vil skje de nærmeste dagene, ukene og månedene.  

De fleste ukrainske flyktningene har så langt reist til andre land enn Norge, men vi forbereder oss på å ta imot mange tusen ukrainere. Kommuner over hele Norge jobber på spreng for å få opp kapasiteten når det gjelder registrering, mottak, bosetting og alle de aktuelle tjenestetilbudene som flyktningene kommer til å trenge, også i Aurskog-Høland. 

Stort engasjement 

– Mange innbyggere har lyst til å bidra, og det er vi veldig takknemlig for. Det frivillig arbeide vil være svært viktig i tiden som kommer, sier Inger Hegna, kommunedirektør i Aurskog- Høland kommune. Henvendelsen din vil bli registrert og kommunen tar kontakt ved behov.

I første omgang ber vi dere som har ledig bolig om å sende mail til postmottak@ahk.no. Dersom du ønsker å jobbe som frivillig, vil vi at du skal registrere deg her: Aurskog-Høland frivilligsentral - Hjelp til flyktninger fra Ukraina.

Det er mange som vil hjelpe nå, og regjeringen oppfordrer til at man tar kontakt med en frivillig hjelpeorganisasjon, som har gode systemer og erfaring med dette, og kan hjelpe deg med for å finne ut hvordan du best kan hjelpe til i denne fasen. 

Registrering av flyktninger 

Alle ukrainere som kommer til Norge, eller som allerede er her, må registrere seg. De skal registrere seg hos Nasjonalt ankomstsenter i Råde. Mer informasjon om ankomstsenteret sine åpningstider og kontaktinformasjon finner du på politiet.no 

Regjeringen ved justis- og beredskapsministeren Emilie Enger Mehl er veldig glade for det store engasjementet rundt om i hele Norge, men de er tydelige på at innvandringen til Norge bør skje i kontrollerte former og mener det er viktig at henting av flyktninger og asylsøkere bør skje i nasjonal regi og ordnede former. Når det gjelder det å reise til et naboland for å ta med personer til Norge, skal man også vite hva man gjør og man skal vite hvem man tar med seg. Primært fraråder regjeringen at det organiseres private transporter av ukrainske flyktninger mellom europeiske land. 

Regjeringen vurderer ordning som kan gjøre det mulig for asylsøkere å i en begrenset periode bo i private hjem, og samtidig motta noe støtte til livsopphold. Dette er ikke en del av regelverket i en normalsituasjon. En eventuell unntaksordning for denne krisen må rammes godt inn, slik at det ikke fører til at flyktningene utnyttes, at flyktningene ikke følges opp og inkluderes, eller gir store belastninger for enkeltkommuner. 

Være klare 

Det er innført en ordning med midlertidig kollektiv beskyttelse for ukrainere. Ordningen innebærer et unntak fra utgangspunktet om at asylsøknader skal vurderes individuelt og åpner for å gi midlertidig beskyttelse etter en gruppevurdering - for eksempel basert på statsborgerskap. Den midlertidige, kollektive beskyttelsen legger til rette for at flyktningene raskt vil kunne bosettes i kommunene. Det betyr også at tiden i mottak vil kunne bli kortere enn det som er ordinært for flyktninger som kommer til Norge.  

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 14.03.2022