PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Renholdernes dag!

Til alle våre renholdere: Takk for den gode jobben dere gjør og et stort GRATULERER MED DAGEN! Renholderens dag er innført for å vise fram renholderne og å gjøre andre ansatte – og renholderne selv – bevisste på hvor viktig en renholder er.

Den første mandagen i desember hvert år markeres renholdernes dag. Renholderne stod i førstelinja under pandemien og sørger for å holde hjulene i gang i samfunnet. Det merkes fort hvis renholderene ikke er på jobb, og arbeidet de gjør settes stor pris på. Håper alle gjør litt ekstra stas på renholderen på arbeidsplassen i dag. 

Aurskog-Høland kommunes renholdsavdeling består i dag av 50 renholdere, vikarer inkludert. De som drifter tjenestetilpasset daglig renhold ved våre bygg i hele kommunen.  

Renhold er et effektivt og nødvendig virkemiddel for å ivareta vårt fysiske arbeidsmiljø og spiller en vesentlig rolle i verdibevaring av bygningsmassen. Gjennom dette er renholdsavdelingen en viktig premissleverandør for kommunens øvrige tjenester.   

Smittevernsarbeid har satt renhold på agendaen

Pandemiens start var utfordrende og usikker for mange, renholdstjenesten inkludert. Det var en jungel med informasjon og svært ulike forventninger fra de ulike tjenestene,- og vår tjeneste med flere fikk en tidvis bratt læringskurve. Renholderne måtte gå i "krigen" sammen med førstelinjen fra helse, og siden være med på å opprette en trygg og sikker hverdag for barn og ansatte i skoler og barnehager. Samtidig skulle man være med å legge til rette for de prioriterte administrative tjenestene som ikke kunne stoppe opp. Gjennom pandemiens ulike stadier har renholderne foreløpig vist en enorm tilpasningsevne, fleksibilitet og kapasitet.

Utøvelsen av renhold i bygg utenfor helsetjenesten er i normale tider ikke underlagt særlig konkrete retningslinjer i lov og forskrift. Nå ser vi en helt ny omtale av renhold fra flere hold og en større inkludering og vilje til samarbeid med tjenesten.

Gjennom pandemien har dermed renholdernes innsats og tilstedeværelse av naturlige årsaker fått litt mere plass i bevisstheten til flere. Noe vi synes er vel fortjent! 

At renhold er et yrke er det ingen som bestrider, men i blant lurer nok noen antagelser om at det er enkelt arbeid. Det kan være greit å reflektere litt over hva som ligger av kunnskap og erfaring i renholds-staben,- blant annet hva angår metodikk, frekvensberegninger, prioriteringer og behov, vedlikeholds intervaller, maskin og utstyrsbruk, avtalt servicenivå og kjemiforståelse. Renhold er ofte en inngangsportal for ufaglærte ressurser,- men faget læres i fellesskapet, og man utvikles gjennom samarbeidet med erfarne renholdere og fagarbeidere.

Det er tatt noen sjumilssteg siden kommunalt renhold var et nattarbeid med bøtte og skureklut,- til i dag hvor vi leverer et konkurransedyktig, profesjonelt og faglig sterkt renhold. 

Til alle våre stolte renholdere: Takk for innsatsen og et stort GRATULERER MED DAGEN!

Forfatter: Børge Emil Nysæter

Sist endret: 05.12.2022