PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rengjøring av det kommunale ledningsnettet

For å opprettholde god kvalitet på drikkevannet til våre abonnenter trengs det vedlikehold på ledningsnettet med jevne mellomrom. Gutta fra Kommunalteknisk drift spylte ledningsnettet sør for Bjørkelangen i uke 22 og 23 og er nå ferdige.

Ledningsnettet blir spylt for å fjerne eventuelt uønskede partikler som kan ha kommet i ledningsnettet. Spyling vil si at store mengder vann slippes ut fra ledningen på ganske kort tid. Vannet får stor hastighet og det blir trykk i ledningene som gjør at avleiring på rørveggene løsner. Uønskede partikler som rust og humus kan komme av korrosjon og avleiring. Dette er en naturlig prosess som kan være vanskelig å forhindre, og avhenger blant annet av type materialet på ledningsnettet. Korrosjon og avleiring i ledningsnettet er ikke farlig og har ingen helserisiko, men det er viktig at ledningsnettet blir vedlikeholdt med spyling for å redusere dette. Etter spyling kan det komme noe farge på vannet og det kan bli dårlig trykk på vannet. Det kan være lurt å la kaldtvann renne litt for å få vekk vann som er misfarget, og eventuelt vente litt med oppvask og klesvask om du ser at det er misfarge på vannet. Skulle vannet forbli misfarget over flere dager bør VA vakt kontaktes.    

Kommunalteknisk jobber stadig for å kunne levere god kvalitet på vannet. Dette gjøres blant annet med å gjennomføre gode renseprosesser av drikkevannet på vannverket, bytte ut eldre ledninger og godt vedlikehold på ledningsnettet vårt. Spyling av ledningsnettet er ett av disse driftstiltakene, og gjør at våre abonnenter får drikkevann med god kvalitet. 

Med et verktøy som fungerer som en forlenger kan de skru vannet på og av uten å måtte gå ned i kummen.    

 

Øistein Holtet og John Olav Hagen fra Kommunalteknisk drift er to av de som rengjør ledningsnettet. 

Alle foto: Kenneth Halvorsen Ruud.

Forfatter: Kjersti Hjerpeton Karlstad

Sist endret: 24.06.2021