PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Prioriterer ansatte i skole og barnehage i vaksinekøen

Beredskapsgruppa i Aurskog-Høland kommune har besluttet at ansatte i skoler og barnehager som ønsker å bli prioritert i vaksinekøen, kan det.

Ansatte i barnehager, grunnskole, SFO, videregående skole, voksenopplæringen og i kulturskolen i kommunen vil få tilbud om å bli prioritert i vaksinekøen. Dette gjelder også ansatte i private barnehager. De ansatte må være i direkte kontakt med barn. 

Hver virksomhet må levere en liste over hvilke ansatte som ønsker å bli prioirtert. Innkallingen av disse vil skje i løpet av juli.  

Er du ansatt i barnehage eller skole, og bor og jobber i to forskjellige kommuner, kommer du til å få tilbud om vaksine både i kommunen du bor og kommunen du jobber. Vi anbefaler deg til å takke ja til det første tilbudet du får. 

Bakgrunn 

Regjeringen besluttet forrige uke at kommunene kan prioritere ansatte i barnehager, skoler og SFO i vaksinekøen, slik at flest mulig er beskyttet ved skolestart. Bakgrunnen for beslutningen er at forsinkelser i vaksineleveransene har medført at ansatte ikke vil rekke å bli vaksinert før barnehager, skoler og SFO åpner på grønt nivå med færre smitteverntiltak til høsten. 

Kommunene kan gi inntil 10 prosent av vaksinene til lærere og barnehageansatte som er i direkte kontakt med barn. De resterende 90 prosentene vil gå til aldersbestemtgruppe etter FHI sin prioriteringsrekkefølge. 

Prioriteringen av lærere og barnehageansatte kan ikke iverksettes før risikogruppene og helsepersonell har fått dose en. Det har de i Aurskog-Høland kommune.  

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 01.07.2021