PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Prekvalifisering av leverandører til prosjektet for ny skole og barnehage på Aurskog

Prekvalifisering av entreprenører og samarbeidspartnere til forprosjektet for ny skole og barnehage på Aurskog er nå gjennomført.

Fire leverandører er valgt for videre prosess og skal i løpet av høsten 2021 levere skisse til løsningsforslag til ny skole og barnehage, inkludert SFO, ressursavdeling, løsninger for voksenopplæring og fritidsklubb.   

Etter kunngjøring av konkurransen, var det 7 leverandører som leverte tilbud innen fristen den 9. juli 2021.   

Valget blant kvalifiserte tilbydere er basert på en vurdering av hvilke leverandører som best tilfredsstiller kvalifikasjonskrav knyttet til tekniske og faglige kvalifikasjoner gitt i tilbudsinnbydelsen. Viktige forhold knyttes blant annet til at tilbyder skal ha erfaring fra relevante oppdrag, at tilbyder skal ha tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre kontrakten og tilbyder skal ha, eller skal knytte til seg arkitektfirma som har erfaring fra tilsvarende relevante arkitektoppdrag.   

Alle forespørslene er vurdert opp mot disse utvelgelseskriteriene, og leverandørene som nå er prekvalifisert for utvikling av løsningsforslag til ny skole og barnehage er: Betonmast Romerike AS, HENT AS, Skanska og Backe Romerike AS.  

I neste trinn av forprosjektet vil løsningsforslagene vurderes, og en leverandør velges for videre løsningsutvikling, i samarbeid mellom kommunen og leverandør. 

Sist endret: 17.09.2021