PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Øvelse: Slik takles en skogbrann

«Skogbrann ute av kontroll i Elgheia, vest for Bjørkelangen, i Aurskog-Høland kommune. Det settes stab i morgen klokka 9. Gi beskjed om du kan stille.» Dette var den dramatiske meldingen som ble sendt ut til flere ansatte tirsdag kveld. Heldigvis var det bare stabsøvelse. Bli med bak kulissene, og se hva som skjer ved en skogbrann.

– Øvelse er veldig viktig, også når den kun er «tabletop». En stor hendelse består av mange tannhjul som skal virke sammen og det er mange funksjoner som skal øves, blant annet operasjon, økonomi, logistikk, og plan og analyse. Innsatsen må planlegges for flere dager fremover, sier Linda Stuvland, fagleder informasjon i NRBR.

NRBR: Ved en skogbrann er det mange involverte. 

– Kan vi skaffe mannskaper nok til å stå i hendelsen over tid? Hva sier værmeldingen fremover og hva vil de si for utviklingen av brannen? Hva med terrenget? Kan vi få støtte fra skogbrannhelikopter, Røde kors, Sivilforsvaret, rodemenn? Er HMS for mannskapene i varetatt? sier Stuvland.

Brannen sprer seg

I denne øvelsen hadde værmeldingen blitt byttet ut med den fra Athen (!). Høy varme og fare for dehydrering var derfor et stort tema. Etter hvert ble det mer dramatisk da det viste seg at en eldre turgåer var savnet, og at brannen nærmet seg Bjørkelangen sentrum. Også en viktig radiomast og kritiske fylkesveier kunne ligge i fare for brannen.

– I denne øvelsen hadde vi ingen ansatte som spilte ute på skadestedet, men øvelsen var koordinert med Aurskog-Høland kommune. En såkalt liaison fra NRBR ble fysisk sendt til rådhuset på Bjørkelangen for å bidra inn i kommunens krisestab der. I tillegg var Lørenskog kommunes beredskapskoordinator observatør i NRBRs stab på Lørenskog brannstasjon.

Øvelse-3.jpg

Liason: En såkalt liaison fra NRBR ble fysisk sendt til rådhuset på Bjørkelangen for å bidra inn i kommunens krisestab der.

Sikrer beredskapen

– Øvelsen var svært nyttig, og bidrar til å utvikle og forbedre samvirke mellom kommune og NRBR i denne typen hendelser, sier Jan-Ivar Jenssen, beredskapskoordinator i Aurskog-Høland kommune.

Han roser NRBR for en meget godt planlagt og gjennomført øvelse, og understreker hvor viktig slike øvelser er for å styrke kommunens beredskap. 

– Øvelser er et viktig virkemiddel for å øke kommunen og samarbeidsaktørenes evne til å håndtere kriser og styrke samarbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. I øvelser kan vi teste systemer, funksjoner og kompetanse samt ha fokus på læringen som både forberedelsene og selve gjennomføringen av øvelsen gir oss, sier Jenssen.

Totalforbudet mot ild er nå opphevet i vår kommune, og det er igjen det generelle bålforbudet som gjelder. Vi minner om at det fortsatt er forbud mot å gjøre opp ild og grill, inkludert engangsgrill og bålpanne, i eller i nærheten av skog og annen utmark. Mer informasjon om det generelle bålforbudet, og hva som gjelder nå, finner du her.

Øvelse-4.jpg

Viktig: – Øvelsen var svært nyttig, og bidrar til å utvikle og forbedre samvirke mellom kommune og NRBR i denne typen hendelser, sier Jan-Ivar Jenssen, beredskapskoordinator i Aurskog-Høland kommune.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 07.06.2022