PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Oppstart av lukket hogst på Kinnestad Vest

Aurskog-Høland kommune skal gjennomføre en tynning/lukket hogst i teigen Kinnestad Vest, gårdsnummer 154, bruksnummer 6. Hogsten vil starte i midten av juni.

Det blir cirka 600 kubikk med lukket hogst på et område på 45 dekar og cirka 1700 kubikk med tynning på et område på 500 dekar.

Arbeidet vil pågå i rundt en måned.

Hogst Kinnestad Vest.png

Området med rosa strek rundt er teigen det skal gjennomføres tynning/lukket hogst på.

Sist endret: 17.06.2024