PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Oppdatert kommuneplan 2018-2028

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente arealforslagene knyttet til Lieråsen, Festningsåsen, Blakstad, Butjernkollen og Vestrengåsen i kommuneplan 2018–2028 for Aurskog-Høland kommune. Områdene Prestegårdsskogen, Lysakerjordet og Harkerudåsen ble ikke godkjent og har blitt tatt ut av kommuneplan.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier i sitt vedtak at de har lagt vekt på nasjonal og regional miljø-, klima- og jordvernpolitikk, men samtidig hensyntatt kommunens størrelse, geografi og eksisterende utbyggings mønster. Avgjørelsen innebærer at innsigelsene er delvis tatt til følge. Avgjørelsen er endelig.  

Oppdatert kommuneplan 2018-2028 finner du her.

Oppdatert areldel finner du her. 

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 12.05.2021