PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Økonomiplan: – Utvikle kommunen sammen

Hvordan skal pengene brukes i årene som kommer, hvor skal det satses, og hvor bør vi spare inn? Det er mye lokalt «gull» i Aurskog-Høland, og dette må vi videreutvikle sammen, slik at kommunen fortsatt er et godt sted å leve, bo og arbeide i. Her ser du kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan.

– Vi har høy kompetanse på mange sentrale områder blant egne ansatte. Når vi ser på kommunene rundt oss, og i andre deler av landet, så er Aurskog-Høland kommune fortsatt blant kommunene med best forutsetninger for å møte framtida. Men da må vi klare å forvalte ressursene våre klokt, sier kommunedirektør Gry Røste.

Kommunedirektørens budsjettforslag for 2024 har fokus på å styrke og videreutvikle tjenestetilbudet i Aurskog-Høland, og gjøre kommunen til en solid organisasjon for fremtiden. Budsjettet for neste år er bindende, mens økonomiplanen går over fire år, og skal vise hvordan langsiktige utfordringer og strategier skal følges opp.

Utvikle hele kommunen

– Det er klokt å styrke den forebyggende innsatsen i stedet for å reparere når skaden allerede har skjedd – det siste er dyrere og mer menneskelig belastende. Men de ressursene vi trenger for å forebygge mer, må vi også finne gjennom å redusere annen aktivitet – det vil ikke komme inn nye «friske» penger, sier Røste.

Forrige kommunestyre fikk tydelige signaler om at kommunen var på vei inn i trangere økonomiske tider. Det kan være krevende å forstå når kommunen de siste åra har levert gode overskudd. De overskuddene bruker vi nå for å finansiere blant annet nye Aursmoen barnehage og skole.

– Så vi må tenke klokt sammen - innbyggere, ansatte, næringsliv og politikere, for hvordan vi best kan løse oppgavene som ligger foran oss. Det vil kreve at vi prioriterer – ikke bare viktige aktiviteter opp, men at vi også klarer å prioritere noe ned, sier Røste.

Kommunedirektøren anbefaler å prioritere investeringsbehovet og investeringstakten godt.

– Nye investeringer som krever bemanning og økte driftskostnader vil medføre at vi vil måtte flytte ressurser fra andre områder. Samtidig har Aurskog-Høland kommune fortsatt et handlingsrom og muligheter mange andre kommuner ikke lenger har. Men det er nå det gjelder å forvalte dette handlingsrommet klokt, gå sammen med lokale krefter og finne måter å utvikle hele kommunen - på en bærekraftig måte, sier Røste.

Videre behandling

Økonomiplanen skal nå til politisk behandling. Budsjett og økonomiplan presenteres først i råd og utvalg i midten av november, deretter i formannskapsmøte 22. november, og i til slutt i kommunestyret 13. desember. Behandlingen i formannskap og kommunestyre filmes, slik at kan du følge debatten live på Kommune-TV.   

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 11.12.2023