PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hvordan skal vi jobbe med Folkehelseplanen?

Har du innspill til hvordan vi skal arbeidet med folkehelse? Forslaget til planprogram for kommunedelplan for folkehelsearbeid 2023-2033 er nå ute på høring, og du kan komme med innspill.

Folkehelsearbeidet handler om hva som gjøres for å bedre innbyggernes helse og livskvalitet, og forebygge uhelse.

– Folkehelsearbeidet skjer på mange av kommunens ansvarsområder, men også hos eksterne aktører i kommunen. Samarbeid er viktig for å oppnå god folkehelse blant innbyggerne våre, forteller Anne Mette Brustuen, som er folkehelsekoordinator i kommunen.

Aurskog-Høland kommune skal i tråd med kommunens planstrategi 2020-2024 lage en Kommunedelplan for folkehelsearbeid, for årene 2023-2033.  

Det er laget et planprogram som beskriver hva som skal gjøres for å utarbeide planen. Blant annet hvordan kommunen skal involvere innbyggerne i arbeidet. Planprogrammet har en fremdriftsplan med tidsfrister. Det er dette planprogrammet som nå er ute på høring.    

Når kommunen på et senere tidspunkt har utarbeidet et utkast til planen, så skal også denne på offentlig høring. Det vil da bli muligheter for å gi innspill direkte til innholdet som er i planen.  

Hvor finner du planprogrammet

Planprogrammet ligger fysisk tilgjengelig på innbyggertorget på rådhuset. I tillegg kan du lese planprogrammet digital her. Forslag til planprogram for Kommunedelplan for folkehelsearbeid 2023-2033.pdf

Slik gir du innspill

Har du innspill til planprogrammet som nå er ute på offentlig ettersyn/høring, så kan du sende dette til kommunen digital på epost/brev eller som brev til vår postadresse:

Epost: Postmottak@ahk.no 

eller du kan sende det via edialog Aurskog-Høland kommune - eDialog (ahk.no) Sak: 22/00232  

Kommunen sin postadressen; Aurskog-Høland kommune v/Folkehelsekoordinator, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.  

Merk e-post/digital brev med “Innspill til planprogram for kommunedelplan for folkehelsearbeid”.  

Folkehelsearbeid   

Folkehelsen til en person handler både om den fysiske og psykiske helsen.

– Det er mye som kan påvirke folkehelsen, og gjennom folkehelsearbeidet vil kommunen jobbe langsiktig på flere områder for å fremme folkehelsen gjennom kjente påvirkningsfaktorer, sier Brustuen.  

Det ble gjennomført en folkehelseundersøkelse i 2021, og kommunen forventer svarene fra denne undersøkelsen i mars 2022.

– Informasjon vi har og får om innbyggerne våre er veldig viktige for hvilke satsninger og tiltak vi velger å jobbe med fremover. Informasjonen vil derfor være grunnlaget for planleggingen i kommende kommunedelplan, sier Brustuen.  

Har du spørsmål?  

Har du noen spørsmål angående planprogrammet eller hvordan du gir innspill, så ta kontakt med Anne Mette Brustuen på epost; annemette.brustuen@ahk.no eller på telefon; 47 78 15 74    

Sist endret: 16.02.2022