PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nytt kulturminneskilt Løken gamle kirkegård

Hvem var oberst Kruse, og hva gjorde han for kommunen vår? Ta turen til Løken gamle kirkegård for å finne svaret. Løken gamle kirkegård og Oberst Kruses bauta har nå fått et nytt kulturminneskilt. Lokalbefolkning, frivillighet og næringsliv på Løken ville ivareta og løfte frem Løken gamle kirkegårds historie, og utvikle området som besøksmål. Se bildene her!

Et av de første tiltakene som har blitt foreslått er å oppruste informasjonsskiltet som står på bautaområdet på den nederste del av den gamle kirkegården.

– Etter flere år var det gamle skiltet falmet, noe som gjorde det vanskelig å lese for besøkende. Derfor gikk enhet for kultur og enhet for næringsutvikling sammen om en søknad om tilskudd til skilting og tilrettelegging av kulturminner fra Viken fylkeskommune. Kommunen var heldig og fikk tildelt midler til å dette arbeidet, sier Anne Helen Eide Kongtorp, kulturkonsulent i enhet for kultur og medvirkning. 

Se bilder nederst i saken!

Stedsutvikling

– Arbeidet med skiltet var også et resultat av kartleggingen om ønsker og behov blant innbyggerne på Løken og omegn i forbindelse med prosjektet stedsutviklingsprosjektet Local Improvement District. Kultminner og møteplasser er en viktig del av stedsutvikling, sier Mari Stevning Bekken, rådgiver i enhet for næringsutvikling.

Midlene fra Viken fylkeskommune (Akershus) har gått til nytt skilt og skiltdesign, forskjønning av området og sitteplasser ved skiltet og bauten. Det er vektlagt bedre adkomst til skiltet for alle grupper og universell utforming av skilttekst, høyde på skiltet og både norsk og engelsk tekst for de besøkende.

– Ved bautaen blir det satt opp en steinbenk og skiltområdet vil bli ferdigstilt når telen går, sier kulturkonsulent Eide Kongtorp.

Viktig samarbeid og kildegrunnlag

– Prosessen har vært lærerik og nyttig. Både med tanke på samarbeid på tvers av fagområder internt, med frivilligheten gjennom Høland historielag, og skiltprodusenten. Høland historielags solide bidrag til det første skiltet er også derfor vi synes det var viktig involvere dem i arbeidet med det nye skiltteksten, sier rådgiver Stevning Bekken.

En veileder for skilting av kulturminner i kommunen er også en synergi i skiltprosjektet. Den finner du her: Veileder for skilting av kulturminner og kulturmiljøer (ahk.no)

Det gamle skiltet var et viktig kildegrunnlag for ny skilttekst. Deler av denne er gjenbrukt. Hele teksten fra det gamle skiltet er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

– Det nye skiltet har QR-koder som fører deg til denne. Det er også et fremtidig ønske å formidle mer av områdets historie på flere skilt oppe på kirkegårdsområdet, sier Stevning Bekken og Eide Kongtorp.

Veien videre

Løken gamle kirkegård har i dag to grunneiere; Løken sokn og Aurskog-Høland kommune. Løken sokn eier det øverste området mens Aurskog-Høland kommune eier området nederst ved bautaen.

Kommunen og Løken sokn har satt i gang en prosess for at kommunen kan bli grunneier for resten av området. På sikt ønsker kommunen å ivareta og utvikle dette historiske kulturmiljøet på Løken. Dette vil kreve samskaping med lokalt næringsliv og frivillighet, både med tanke på midler og skjøtsel.

skiltområdet Løken gamle kirkegård.jpeg

Skiltområdet Løken gamle kirkegård: En flott benk laget av Knut Gaukelund i kommunens eiendomsavdeling er på plass ved det nye informasjonsskiltet. Her er det fint å ta en rast i historiske omgivelser.

Nytt kulturminneskilt Løken gamle kirkegård.jpeg

Nytt skilt Løken gamle kirkegård: Nytt kulturminneskilt for Løken gamle kirkegård og Slaget ved Riser bro er ferdigstilt og montert på området.

kultur og eiendom.jpeg

Samarbeid: Godt samarbeid har vært viktig i alle deler av skiltutformingen. Her bistår fagarbeider Ole Johnny Libråten fra eiendom med montering av skiltene.

næringsutvikling og kultur.jpg
Næringsutvikling og kultur; Skiltprosjektet har vært et samarbeid mellom flere fagområder i kommunen og med frivilligheten. Her representert ved enhet for kultur og enhet for næringsutvikling.

Sist endret: 18.03.2024