PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

portrett av henriette og roy

Nye ansatte på boligkontoret

Visste du at vi har et eget boligkontor i kommunen? De har ansvaret for kommunale utleieboliger, boliger til flyktninger, omsorgsboliger og boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Denne høsten har boligkontoret i Aurskog-Høland fått to ansatte. Det er Henriette Engh, som har jobbet på tildelingskontoret i kommunen, og Roy Fredrik Larsen som tidligere har vært seksjonsleder for boligdrift i Lillestrøm kommune.  

– Det at vi sitter på ulik kompetanse styrker tilbudet til innbyggerne, sier Larsen.   

Boligkontoret tar imot alle henvendelser om boliger og skal drive boligforvaltning. Det gjelder alle både Aurskog-Høland sin egne utleiebolig og de innleide boligene.  

– Hvis du har kommet i en vanskelig situasjon og trenger råd, veiledning eller bistand med et sted å bo, kan boligkontoret hjelpe deg. Det finnes ulike typer ordninger som kan være aktuelle, forklarer Engh.  

Boligkontoret nå gått fra stempel og papir til digitalisering. 

Dette gjør boligkontoret 

  • Behandler søknader om kommunal bolig 
  • Veileder søkere og leietakere 
  • Utarbeider husleiekontrakter 
  • Inn og utflytting av leietakere 
  • Oppfølging av leieforhold 
  • Oppfølging og koordinering av innvendig vedlikehold 
  • Brannsikkerhet i boliger 
  • Anskaffer flere utleie boliger  
  • Kjøp og salg av boliger    

Boligkontoret har telefonnummer 63 85 25 20. Den er åpen mandag til fredag, mellom klokka 10.00- 14.00.  

E-postadressen er Boligkontoret@ahk.no    

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 17.10.2023