PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ny og revidert handlingsplan for folkehelsearbeid 2020-2021

Ønsker du å vite mer om pågående folkehelsearbeid i kommunen for det kommende året?

Etter kommunesammenslåingen har Aurskog-Høland kommune to gjeldende folkehelseplaner:

  • Plan for folkehelse og frivillighet 2018-2022 (Rømskog)
  • Kommunedelplan for folkehelse 2017- 2021 (Aurskog-Høland)  

Kommunen satte ned ett internt Folkehelseforum i 2020, som blant annet skal samarbeide om og koordinere noe av folkehelsearbeidet. Folkehelseforum har utarbeidet en revidert handlingsplan som erstatter tiltaksplaner tilknyttet gjeldene folkehelseplaner. Det øvrige innholdet i planene er fortsatt gjeldende frem til ny kommunedelplan for folkehelse foreligger i 2022.  

Handlingsplanen inneholder satsningsområder, mål og tiltak for folkehelsearbeidet 2020-2021. Her er det mange spennende tiltak og ett godt arbeid som skal gjøres av kommunen og andre involverte aktører.  

Handlingsplanen er nå tilgjengelig på kommunens hjemmeside og du kan lese den her.

Folkehelseplan

Sist endret: 21.12.2020