PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

protrett av Kjellaug

Ny digitaliseringssjef og digitaliseringsansvarlig

Fra 1. juni er det Kjellaug Johansen som er digitaliseringssjef og digitaliseringsansvarlig i kommunen. Hun skal ha et strategisk og overordnet ansvar for å sikre helhetlige digitaliserte, moderniserte og automatiserte tjenester til innbyggere og ansatte.

– Siden digitalisering av tjenester og prosesser skjer på ulike nivåer innen hver sektor, er det viktig at arbeidet koordineres slik at vi jobber kostnadseffektivt, mot samme mål og følger de samme prinsipper. Det kan handle om å velge felles løsninger, gjenbruke og standardisere. Vi skal søke å etterleve krav til IT-sikkerhet, arkiv, GDPR, universell utforming med mer, noe som også krever en koordinering.  Kreativitet og initiativ fra den enkelte ansatte er avgjørende, og en digitaliseringssjef må ikke stå i veien for dette, men skal vi få til endringer av betydning, har det mye større slagkraft og gevinstpotensiale hvis vi går i takt. Digitalisering er ikke et mål i seg selv, men kan bidra til å nå kommunens mål og samfunnsoppdrag, sier Johansen.

Hun jobber i staben og er fra før virksomhetsleder for IKT og dokumentsenteret. Det skal hun fortsette å være.

– Digitalisering krever bred involvering og samarbeid. Jeg sitter heldigvis ikke med all kunnskap alene, men skal være en støtte og gi tydelig retning. Digitaliseringsarbeidet er tett koblet til utvikling av tjenester til innbyggerne, derfor er vi avhengige av å samle oss på tvers av fagkompetanse og digital kompetanse. Samarbeid med andre kommuner og nettverket Digi Viken er nødvendig når større arbeid skal gjøres, sier Johansen.

Innen digitalisering er det gjort mye bra her i kommunen. Vi har dyktige ansatte, og vi har etablert felles metodikk gjennom programmet kontinuerlig forbedring. Dette skal vi bygge videre på.

– Innovasjonsnettverket og andre grupperinger på tvers er noe jeg tror har stor verdi og som vi skal fortsette med. Digi Oppvekst er et godt eksempel på digitaliseringsprosjekt der samarbeid på tvers av Oppvekst og IKT har gitt gode resultater. Automatiseringsprosjektet jobber med forenkling og automatisering med involverte fra både staben og sektorene. Erfaringen viser at vi er bedre sammen!

Aurskog-Høland blir sett mot av andre kommuner og lyttet til av leverandører.

– Vi tør å gå foran, vi tenker nytt og vi har en fleksibilitet som er en viktig faktor for digitaliseringsarbeidet.

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 11.06.2024