PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nå ringer vi deg over 75 år med tilbud om vaksine

800 vaksiner er satt, og vi har startet å ringe innbyggere over 75 år for å avtale tid for vaksinering. Det er mange i denne gruppen, så det kan gå litt tid før vi har kontaktet alle.

Da vi fortsatt mottar begrenset med vaksiner og den elektroniske timebestillingen ikke er på plass, vil Aurskog-Høland kommune ringe alle i aldersgruppen 75 +, for å avtale time. Oppringingen kommer fra følgende telefonnummer:  

  • 47 60 14 65 eller 94 02 82 79 

Vi tar kontakt med deg på bakgrunn av Folkehelseinstituttets prioritering av grupper og at du har sagt ja til vaksinering.  

Eldst til yngst 

Vi ringer kronologisk etter årstall fra eldst til yngst. I de eldste puljene har vi valgt å prioritere ektefeller, og naboer eller andre som gjør avtaler i forhold til transport.  

– Vi har valgt å legge til rette for dette for å gjøre det enklere for den eldste befolkningen å komme seg til vaksinesentret, samt tenke miljø og antall biler til og fra vaksinesentret, sier Marita Hoftvedt, innbyggeransvarlig i vaksineteamet.  

Gruppen innbyggere i Aurskog Høland kommune på 75+ er stor, så det kan gå litt tid før vi har kontaktet alle i denne puljen.  

Tar du ikke telefonen vil vi sende en sms/ eller mail der vi ber om bekreftelse på mottatt beskjed, eller vi forsøker vi ringe deg på nytt. Vi skal vaksinere i prioritert rekkefølge etter nasjonale retningslinjer som du kan lese her. 

Hvem kan få koronavaksine og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper? - FHI

Vi kontakter deg

– Du behøver ikke å ta kontakt med kommunen for å avtale time. Vi ringer deg direkte for time til vaksinering, når vi vet antall vaksiner vi vil motta fremover, sier Hoftvedt.  

Dersom det er slik at du ikke har meldt din interesse for vaksine og tilhører gruppen 75 år eller eldre, eller har meldt at du ikke ønsker den, men har ombestemt deg, ber vi deg om å ta kontakt på vaksinetelefonen på følgende telefonnummer 63 85 25 70. Har du medisinsks spørsmål ber vi deg kontakte din fastlege.  

Det jobbes med en digital bestillingsløsning. Den vil trolig være på plass i månedsskifte februar/mars. Den skal benyttes når vi starter opp med vaksinering av innbyggere i puljen 65+.  

– Vi ber dere om å følge med på informasjon som publiseres fortløpende på kommunen sin hjemmeside og FB.  

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 20.02.2021