PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nå kan du søke støtte til energi- og klimatiltak

Visste du at du kan søke kommunen om støtte til klimatiltak? Vi har avsatt penger i et klimafond, og publiserer en tilskuddsordning som skal motivere til å gjennomføre tiltak som er bra for energi- og klimaomleggingen vi er inne i, og i tillegg stimulere til bærekraftig samfunns- og næringsutvikling. Se om du kan søke! Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

– Klima er viktig, og nå har du muligheten til å få litt drahjelp! Vi har en kommunal tilskuddsordning for energi- og klimatiltak. Både bedrifter, utbyggere, lag og foreninger, og innbyggere kan søke, sier Roger Evjen, ordfører i Aurskog-Høland kommune.

Hva kan du søke om

Tilskuddsordningen skal bidra til å initiere og stimulere igangsetting av hensiktsmessige tiltak. Midlene skal brukes til tiltak som gir klimaeffekt i Aurskog-Høland kommune, indirekte eller direkte. Større samfunnsmessige utviklingsprosjekter vil kunne tilgodesees spesielt. 

– Hva det kan søkes om er opp til søker å vurdere, ut fra hva man har av ønsker og behov. Det må være tiltak som har klimaeffekt. Kanskje du trenger ny kunnskap for å forbedre virksomheten din? Kanskje du trenger å investere for å gjenbruke mer og bedre, eller for å produsere egen fornybar energi eller tilrettelegge for lading av batterielbiler eller endre driftsmetodene slik at arealene binder og lagrer mer karbon? Kanskje du trenger å gjøre ENØK-tiltak på boligen eller næringsbygget ditt? Kommunen har ikke ubegrensede midler til denne tilskuddsordningen, men det er noen kroner som kan bidra til å komme i gang. Vi ser frem til å få søknader fra deg, sier Ole-Christian Østreng, miljøvernrådgiver i Aurskog-Høland kommune.

I søknaden skal det gis en beskrivelse av tiltaket, og klimagevinsten. Det er relevant å ta med for eksempel hva som skal gjøres, hvorfor det skal gjøres, når og på hvilken måte. Et budsjett for tiltaket skal også følge med. Budsjettet skal bygge på konkrete pristilbud eller realistiske kostnadsoverslag, samt finansiering. Tilskudd fra evt. andre støtteordninger skal tas med og dokumenteres. Egeninnsats regnes ikke med i beregningsgrunnlaget ved tildeling av midler.

Slik søker du 

 • Søknadsfrist: 31. mai
 • Søk digitalt her!
 • Dersom du ikke ønsker å søke digitalt, kan du laste ned skjema her, og sende søknad til: Aurskog-Høland kommune, Sektor Samfunnsfunksjoner og næring. Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen, eller postmottak@ahk.no. Merk søknaden «Klimatiltak 2024».
 • Hvem kan søke: Privatpersoner, næringsdrivende og frivillige organisasjoner.
 • Hva fondet kan støtte: Tiltak i Aurskog-Høland med god klimaeffekt, indirekte og direkte. Eksempelvis
  1. Styrke kunnskap, det vil si gjøre kartlegginger knyttet til energi, naturbaserte løsninger, overvannshåndtering, rehabilitering av bygg framfor nybygging, etc.
  2. Stimulering til oppstart av prosesser og utprøving av ny teknologi og metoder.
  3. Merkostnader ved investeringer, dvs. bruk av lite utprøvde produkter, etc.
  4. Innføring styringssystemer (energi og annen ressursforvaltning).
  5. Utredninger for gjennomføring av konkrete tiltak som gjenbruk, bruk av fornybar energi (også til drivstoff), omlegging til lette nullutslippskjøretøy, tilrettelegging for ladeinfrastruktur, osv.

Alle retningslinjene finner du her. 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 26.03.2024