PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Møt vårt ungdomsråd

Ungdomsrådet i kommunen vår tar vare på de unges stemme i den politiske styringen i kommunen vår. De ønsker å legge bedre til rette for barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging. Se hva som er viktig for dem, og se medlemmene her.

Ungdomsrådet er et rådgivende medvirkningsorgan. Alle saker som gjelder ungdom skal forelegges ungdomsrådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med ungdomsrådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder ungdom.

Fått 237.000 kroner

Ungdomsrådet i Aurskog-Høland har søkt midler fra Kulturtanken, og fått  tilskudd på 237.000 kroner til integrasjon av barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging.

Målet er å legge til rette for reell medvirkning i tidlig fase. Tidlig medvirkning gjør at vedtaksforslag og selve vedtak kan påvirkes.

Medlemmer og møter

Ungdomsrådet-2.jpg

Fra venstre: Rekke 1: Jesper Othelius Kelly (med caps), Rooben Myo, Pernille Jøsang Østreng, Ingeborg Solbakken, Victoria Chioma Ukaegbu. Rekke 2: Edvard Braathen Nes, Kaja Kamphuis, Maja Ozog, Saga Selvin og Linnea Hogseth Aastad. Mia Ottesen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 14.02.2022